Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ26 Mayıs 2022

Dünya Bankası Türkiye’nin COVID-19 Pandemi Müdahalesi için 500 Milyon $’lık Ek Finansmanı Onayladı

WASHINGTON, 26 Mayıs 2022 – Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’nin COVID-19’un sağlık etkilerine karşı müdahalelerini desteklemeye yönelik olarak Türkiye Acil Durum COVID-19 Sağlık Projesi 500 milyon ABD$ tutarındaki bir ek finansmanı onayladı.

Bu ek finansman, Banka’nın COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Programı kapsamında Nisan 2020'de Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan 100 milyon ABD$ tutarındaki orijinal krediyi tamamlayıcı niteliktedir. Ek finansman, Türkiye'de güvenli ve etkili COVID-19 aşılarına erişimi sağlamak için orijinal kredinin ölçeğini yükseltmekte ve pandemiye karşı daha geniş bir sağlık müdahalesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) tarafından da 250 milyon ABD$ tutarında bir eş finansman sağlanacaktır. Proje, mevcut ve gelecekteki aşı alımlarının maliyetini karşılamaya yardımcı olacaktır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame ek finansmanın onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti: Türkiye'nin Covid-19 ulusal aşı programı, Yetkililer tarafından hızla uygulamaya kondu ve pandemiye yanıt olarak en başarılı ve kapsayıcı aşı programlarından biri oldu. Dünya Bankası,  bu proje ile Türkiye’de hayatların kurtarılmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktadır.”

Proje, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacaktır ve ana proje kapsamında uygun COVID-19 aşılarının finansmanını ve edinimini destekleyecek bir alt bileşen ile farkındalık yaratmaya ve aşıya karşıtlığını azaltmaya yönelik iletişim faaliyetlerinden oluşacaktır.  

Projenin Görev Ekibi Lideri Nadwa Rafeh proje hakkında şunları söyledi: “Bu proje, Hükümetin finansal kapasitelerini pandemi sırasında olumsuz etkilenmiş olabilecek faaliyetler ve reformlar üzerinde yeniden odaklandırmasına olanak tanıyacaktır. Hükümet, sağlıklı yaşam merkezleri ağı aracılığıyla bulaşıcı olmayan hastalıkların vaka yönetiminin güçlendirilmesi ve halk sağlığı tehditlerine ve acil durumlara karşı hazırlık durumunun iyileştirilmesi gibi halihazırda devam etmekte olan kilit reform faaliyetlerini güçlendirebilecektir.”

Proje, 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere, 10,5 yıl vadeli bir Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) aracıyla finanse edilmektedir.

Gelişmekte olan ülkeler için en büyük finansman ve bilgi kaynaklarından birisi olan Dünya Bankası Grubu, gelişmekte olan ülkelerin pandemiye karşı müdahalelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için geniş kapsamlı ve hızlı bir şekilde harekete geçiyor.  Hastalık takip çalışmalarını arttırmakta, halk sağlığı müdahalelerini iyileştirmekte ve özel sektörün faaliyetlerine ve istihdam yaratmaya devam etmesine yardımcı olmaktadır.

BASIN BÜLTENİ NO: 2020/ECA/100

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
Washington
Indira Chand
+1 (703) 376-7491

Bloglar

    loader image

YENİLİKLER

    loader image