Skip to Main Navigation
Video6 qershor 2017

Çfarë po ndodh me pyjet në Shqipëri

Çfarë ka ndodhur me pyjet në Shqipëri gjatë dhjetëvjeçarit të fundit? Inventari kombëtar i pyjeve, pjesë e Projektit për Shërbimet Medisore, mbështetur nga Banka Botërore dhe Qeveria Suedeze, pritet të fillojë së shpejti dhe do të ofrojë informacion të përditësuar mbi gjendjen aktuale të pyjeve në vend. Ky proces kryhet çdo dhjetë vjet dhe jep informacion mbi ndryshimet e ndodhura gjatë një dekade. Ai, gjithashtu, ofron të dhëna të rëndësishme mbi biodiversitetin në vend.