Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 31 ianuarie 2022

Sectorul apei din Moldova va deveni mai rezilient și incluziv cu suportul Băncii Mondiale

Washington, 31 ianuarie 2022 - Consiliul directorilor executivi ai Băncii Mondiale a aprobat finanțarea pentru Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” în valoare de 44.1 milioane EUR, care va susține Guvernul Moldovei în implementarea unei abordări comprehensive și pe termen lung pentru soluționarea provocărilor persistente în sectorul apei din  țară.

Moldova se confruntă în continuare cu provocări în sectorul apei; seceta din 2020 împreună cu criza indusă de pandemia COVID-19 a accentuat necesitatea de a investi într-un sector mai incluziv și mai rezilient al apei. Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, co-finanțat de Agenția de dezvoltare din Austria, include investiții esențiale în apă și sanitație în orașe și zone rurale în scopul de a majora accesul la servicii gestionate într-un mod sigur.

Pe lângă aceasta, intervențiile privind apa, sanitația și igiena (WASH) în școli și instituții de asistență medicală vor majora accesul la servicii reziliente WASH. De asemenea, se preconizează un proiect-pilot de sanitație la fața locului pentru a susține gospodăriile în dobândirea accesului la servicii îmbunătățite de sanitație, folosind tehnologii cu cost redus. Proiectul-pilot va fi utilizat pentru a influența și accelera aceste abordări în cadrul Programului național de aprovizionare cu apă și sanitație.

„Moldova are nevoie de investiții într-un sector mai incluziv și mai rezilient al apei”, a declarat Inguna Dobraja, Manager de Țară al Băncii Mondiale în Moldova. „Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație” este esențial pentru a contribui la majorarea rezervelor de apă, îmbunătățirea calității apei și a capacității de gestionare a utilităților de apă în Moldova. Aceasta înseamnă că un număr semnificativ de persoane din zonele insuficient deservite vor beneficia de acces la servicii de apă potabilă și sanitație gestionate în mod adecvat”.

De asemenea, proiectul include o componentă de învățare și de consolidare a capacităților, care susține agenda de reforme a Guvernului Moldovei în sectorul respectiv,  asigurând faptul că investițiile accelerate rezultă în servicii mai bune de apă și sanitație, că performanța utilităților de apă este îmbunătățită și că reziliența este integrată în sistem.

Se preconizează că aproximativ 66.500 persoane vor beneficia direct din proiect prin obținerea accesului la servicii de apă potabilă și sanitație, acestea fiind gestionate într-un mod sigur; multe din aceste persoane vor fi conectate pentru prima dată la o rețea centralizată. Pe lângă aceasta, elevii și personalul din aproximativ 100 școli (în jur de 25.000 persoane), precum și pacienții și personalul din 25 instituții de asistență medicală din zone rurale, vor beneficia de facilități îmbunătățite WASH.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondialăîn anul 1992, peste 1,3 miliarde  dolari SUA au fost alocate pentru finanțarea a peste 60 operațiuni în țară. La momentul de față, portofoliul Băncii Mondiale include 11 proiecte în curs de desfășurare cu un angajament total în valoare de 591,2 milioane dolari SUA. Domenii de suport includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrarea fiscală, înregistrarea proprietății funciare, educația, sectorul drumurilor, sănătatea și domeniul social, inclusiv răspunsul de urgență la COVID-19, agricultura și sectorul energetic.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2022/ECA/53

Contact

Chisinau
Boris Ciobanu
bciobanu@worldbank.org
Washington
Sona Panajyan
spanajyan@worldbank.org
Api
Api