COMUNICAT DE PRESĂ

Cetăţenii României vor beneficia de servicii judiciare mai bune cu sprijinul Băncii Mondiale

31 ianuarie 2017


WASHINGTON, 31 ianuarie 2017 - Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi o finanţare de 60 milioane euro (echivalentul a 66,99 milioane de dolari USD) care va fi acordată României în cadrul Proiectului de Îmbunătăţire a Serviciilor Judiciare. La totalul proiectului, de 65 de milioane de euro, va contribui şi Guvernul României cu 5 milioane euro. Proiectul va spori eficienţa şi accesibilitatea anumitor instituţii din sectorul judiciar din ţara noastră.    

România a înregistrat progrese importante pe calea reformării sectorului judiciar, de la momentul în care a devenit membră a UE în 2007, iar Banca Mondială a sprijinit toate aceste eforturi prin alocarea a 130 milioane USD în ultima decadă. Numărul societăţilor care au sesizat cazuri de corupţie în sistemul judiciar a scăzut de la 14% în 2008 la 1% în anul 2013, iar procentul societăţilor care au declarat că instanţele nu constituie o problemă pentru activitatea lor comercială a crescut şi el de la 28% la 73% în aceeaşi perioadă, conform Studiului Băncii Mondiale privind Mediul de Afaceri şi Performanţa Întreprinderilor (Business Environment and Enterprise Performance Survey - BEEPS). Instituţiile din mediul judiciar au jucat un rol activ în combaterea corupţiei, iar timpul necesar pentru soluţionarea cauzelor de natură civilă şi administrativă este acum mai scurt decât media europeană.

În ciuda progreselor înregistrate, numeroase instanţe din România sunt afectate de infrastructura judiciară inadecvată şi nu pot îndeplini standardele europene, ceea ce le scade eficienţa şi îngreunează accesul cetăţenilor şi societăţilor comerciale la serviciile judiciare, în special în mediul rural şi în zonele sărace. Mai mult decât atât, tehnologiile IT&C existente sunt învechite şi limitează capacitatea instituţiilor de a funcţiona în mod adecvat şi de a asigura o interacțiune automatizată, prin internet, cu beneficiarii sistemului şi cu partenerii de lucru.

„Sprijinirea continuităţii şi a implementării eficiente a serviciilor judiciare, şi susţinerea eforturilor de combatere a corupţiei, sunt nucleul unui demers de conturare a unei Românii care să fie corectă şi responsabilă faţă de cetăţenii săi, atractivă pentru investitori şi angajată pe calea consolidării sectorului public“, a declarat dna. Elisabetta Capannelli, Director de Ţară al Băncii Mondiale pentru România şi Ungaria. „Banca Mondială are plăcerea de a susţine eforturile pe care le întreprinde România pentru a face ca serviciile sale judiciare, care trebuie să fie moderne, eficiente, participative şi transparente, să funcţioneze pentru toţi românii, indiferent de locul unde se află şi de situaţia lor financiară”.

Proiectul de Îmbunătăţire a Serviciilor Judiciare are în vedere următoarele obiective:

  • Reabilitarea şi construirea clădirilor pentru instanţe, în special în regiunile sărace şi dezavantajate ale României, şi susţinerea investiţiilor în infrastructura IT&C, pentru îmbunătăţirea interacţiunii cu cetăţenii, cu societăţile comerciale, precum şi între instituţiile din sistemul judiciar. De asemenea, proiectul va susţine activităţile educaţionale şi de conştientizare pentru consolidarea relaţiei între instanţe şi comunităţi;
  • Acordare de asistenţă către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) în vederea aderării la standardele UE la nivelul serviciilor constând în furnizarea de informaţii despre societăţile comerciale, certificate şi extrase, precum şi desfăşurarea procedurilor de intrare în insolvenţă, precum şi pentru alte procese care survin în ciclul de viaţă al unei societăţi comerciale. Bunăoară, proiectul va sprijini migraţia arhivelor ONRC pe o platformă electronică, devenind astfel disponibile publicului şi reducându-se timpul necesar accesării datelor societare;
  • Îmbunătăţirea activităţilor de urmărire şi cercetare, sprijinind activităţile din domeniul IT&C, punând în aplicare diverse îmbunătăţiri audio-video şi din punctul de vedere al securităţii, în conformitate cu standardele UE şi facilitând aderarea la standardele din domeniul drepturilor omului în audierile realizate în cadrul procedurilor de urmărire şi cercetare. În plus, proiectul va mai contribui şi la îmbunătăţirea nivelului de educaţie juridică în rândul grupurilor vulnerabile, în special în zonele cu rate sporite ale infracţionalităţii.

Vor exista parteneriate cu cetăţenii, cu societăţile comerciale, cu ONG-urile şi cu comunităţile din toată România pentru sporirea impactului şi implicării în activităţile propuse pentru îmbunătăţirea sistemului judiciar. Alinierea la Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar şi la Planul de Acţiune (pentru perioada 2015-2020) vine în întâmpinarea eforturilor pe care le face România pe calea consolidării reformelor din sistemul judiciar, concentrându-se pe cinci piloni-cheie: accesibilitate, integritate, eficienţă, transparență şi calitate.

Banca Mondială şi-a deschis biroul în România în anul 1991. Începând de atunci, Banca a furnizat împrumuturi în valoare de peste 11.1 miliarde USD, reprezentând împrumuturi, garanții şi granturi în sectoare cum ar fi învăţământul, sănătatea, agricultura, mediul, asistenţa socială, justiţia, transportul şi altele. Portofoliul curent al Băncii include împrumuturi pentru investiţii, activităţi analitice şi asistență tehnică pentru sprijinirea priorităţilor de reformă ale României. Societatea Financiară Internațională (IFC), divizia Băncii Mondiale dedicată activităţilor din sectorul privat, are şi ea un program activ în România, investind până acum peste 2,5 miliarde USD de la momentul demarării activităţilor sale în România.

În anul 2014, România a devenit membru contributor al Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare (International Development Association - IDA), prin intermediul căreia Banca oferă finanţare concesională beneficiarilor cu cele mai mici venituri, marcând astfel un punct de reper în rolul crescând al României de contributor la activitatea Băncii Mondiale. În anul 2016, Grupul Băncii Mondiale şi România au sărbătorit 25 de ani de parteneriat continuu pe calea sprijinirii măsurilor de reducere a sărăciei şi de dezvoltare durabilă.

 

Pentru mai multe informaţii privind activitatea Băncii Mondiale în România, vizitaţi

www.worldbank.org/en/country/romania

Pentru mai multe informaţii privind activitatea Băncii Mondiale în ţările emergente din Europa şi Asia Centrală, vă invităm să vizitaţi site-ul nostru la adresa www.worldbank.org/eca

Vizitaţi-ne şi pe Facebook: https://www.facebook.com/WorldBankRomania

Staţi la curent şi pe Twitter: https://www.twitter.com/worldbank.

Urmăriţi-ne şi pe YouTube: https://www.youtube.com/worldbank

Contacte media
În Bucureşti
Victor Neagu
tel : +40 21 201 0388
vneagu@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2017/ECA/080

Api
Api