REPORTAJ

Românii salută reforma judiciară

30 noiembrie 2016


Helping bring Romania’s judicial system in line with international standards.

World Bank Group

Idei principale
  • De peste un deceniu, Banca Mondială conlucrează cu guvernul României pentru construirea unui sistem judiciar independent şi puternic, întemeiat pe principiile imparţialităţii şi transparenței.
  • Proiectul de Reformă Judiciară, cu un buget de 110 milioane euro, contribuie la reforma sistemului judiciar din România.
  • Iniţiativele din cadrul prezentului proiect includ introducerea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei, iniţiative de consolidare a capacităţilor, precum şi reabilitarea unor instituţii-cheie ale justiţiei.

Încredere. Eficienţă. Responsabilitate. Aceştia sunt pilonii unui sistem judiciar puternic, independent şi eficient.

De peste un deceniu, Banca Mondială conlucrează cu guvernul României pentru construirea unui sistem judiciar independent şi puternic, întemeiat pe principiile imparţialităţii şi transparenței şi a contribuit la punerea în aplicare a unor noi acte legislative, la reforma legislaţiei existente, precum şi la îmbunătăţirea capacităţii personalului care lucrează în sistemul judiciar, dar şi a mediului în care acesta îşi desfăşoară activitatea.

Proiectul de Reformă Judiciară, aflat în desfăşurare, constituie o parte importantă a acestei iniţiative de cooperare. Acest proiect sprijinit de Banca Mondială şi care beneficiază de un buget de 110 milioane de euro a contribuit la realizarea unor modificări atât de necesare la nivelul sistemului judiciar din România, inclusiv - printre altele - introducerea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei, a unor iniţiative de consolidare a capacităţilor, precum şi reabilitarea unor instituţii-cheie.

„Înainte, trei-patru judecători lucrau împreună în birouri foarte mici, de-abia aveau loc pentru dosare. Acum, fiecare judecător are câte un birou spaţios“, a declarat Daniel Argeşanu, judecător din Piteşti.

În total, 18 clădiri ale unor instanţe au fost reabilitate sau construite de la zero în cadrul acestui proiect, cu scopul de a putea alinia mai bine România la standardele judiciare internaţionale.

De asemenea, proiectul a ajutat autorităţile din România să revizuiască şi să pună în aplicare noile versiuni ale codurilor penal şi civil, întocmind analize de impact pentru patru coduri şi elaborând şi proiectul codului de insolvenţă. 

“[Noul cod al insolvenţei] a fost necesar pentru că multe dintre vechile acte legislative erau învechite,” a spus dl. Marian Bădescu, avocat de drept civil din Bucureşti. 

„De exemplu, hotărârile puteau fi contestate, însă numai prin masa credală şi doar ulterior putea fi contestată decizia judecătorească.  Ceea ce era derutant. Acum, conform noii legi, poţi contesta direct decizia judecătorului“, a mai spus dl. Bădescu.

În plus faţă de aceste schimbări structurale şi administrative, în cadrul Proiectului de Reformă Judiciară au fost organizate şi cursuri pentru tehnici de management în cadrul mai multor instituţii care fac parte din sistemul judiciar român. A fost creată şi pusă la dispoziţie în cadrul INM şi SNG o nouă platformă de e-learning, în cadrul cărora au studiat până acum peste 1200 de angajaţi ai sistemului judiciar.

Împreună, aceste iniţiative contribuie la alinierea întregului sistem judiciar românesc la standardele internaţionale în materie. Mai mult decât atât, toate aceste măsuri consolidează încrederea populaţiei în justiţie şi acesta este cel mai important lucru. 


Api
Api