COMUNICAT DE PRESĂ

Reformele trebuie continuate pentru a proteja Republica Moldova de riscuri externe și a asigura o creștere incluzivă, consideră Banca Mondială

2 aprilie 2014


CHIȘINĂU, 02 aprilie 2014 - În 2013 economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere record a PIB-ului de 8,9 procente, lucru datorat unui an cu o recoltă bună și creșterii consumului privat, acesta din urmă fiind alimentat de remitențe și creșterea salariilor. În pofida acestei performanțe, economia continuă să fie vulnerabilă față de riscurile asociate unui mediu extern volatil și față de provocările care afectează sectorul financiar al țării, se subliniază în prognoza actualizată a Băncii Mondiale privind economia Moldovei.

"Având în vedere dificultățile actuale din mediul extern și încetinirea prognozată a performanței în agricultură, anticipăm diminuarea creșterii economice până la 2 procente în 2014 și stabilizarea acesteia la 4-4,5 procente în perioada 2015-2017", a declarat Qimiao Fan, Directorul al Băncii Mondiale pentru Belarus, Moldova și Ucraina.


Raportul subliniază faptul că politicile macroeconomice ale Moldovei au fost adecvate, iar politicile monetare s-au încadrat în obiectivul atingerii unei ținte a inflației stabilite la 5+/-1.5 procente. Fluxul de remitențe a atins un nivel record în 2013, în mare măsură fiind determinat de țările CSI, deși la începutul anului 2014 pare să se ateste o reducere a remitențelor dat fiind încetinirea activității economice în Rusia. A avut loc o revigorare a investițiilor străine directe, acestea atingând o valoare estimată de 2 procente din PIB. Exporturile reale au crescut de aproape două ori mai rapid decât importurile reale, constituind 10,7 procente de la an la an, față de 5,5 procente de la an la an în cazul importurilor. În general, țara a avut o poziție externă puternică ceea ce i-a permis o acumulare de rezerve valutare suficiente pentru a acoperi peste 5 luni de importuri.

Totuși, Moldova continuă să fie vulnerabilă la o serie de riscuri, inclusiv la riscul unei posibile diminuări a activității economice a vecinilor săi din Est. Eventualul impact al acestei evoluții s-ar manifesta prin reducerea activității comerciale și a fluxului de remitențe, la care se adaugă riscul asociat problemelor de bună guvernare și aplicării reglementărilor în sectorul financiar, cât și riscul unei posibile perturbări a managementului macroeconomic în condițiile viitoarelor alegeri parlamentare. 

"Pentru a fructifica pe deplin beneficiile unei performanțe economice solide și a reduce riscurile externe și interne, Republica Moldova trebuie să continue eliminarea constrângerilor cheie care afectează creșterea economică, prin ameliorarea climatului de afaceri, asigurarea stabilității și dezvoltării sectorului financiar, îmbunătățirea echității și a eficienței cheltuielilor publice, și cel mai important, îmbunătățirea guvernării", a spus Qimiao Fan.

Din momentul aderării Moldovei la Banca Mondială în 1992, peste 1 miliard dolari SUA au fost alocați pentru un număr de 49 operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 7 proiecte active, suma angajamentelor totale constituind 162,2 milioane dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea mediului de afaceri, educația, asistența socială, guvernarea electronică, sănătatea, agricultura și altele. Corporația Financiară Internațională a oferit investiții în sumă de 233 milioane dolari SUA în cadrul a 24 proiecte în diverse sectoare, iar Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor a oferit garanții în sumă de 95 milioane dolari SUA. Ambele instituții sunt membri ai Grupului Băncii Mondiale.

Actuala Strategie de Parteneriat cu Țară a Grupului Băncii Mondiale include angajamente financiare în valoare totală de 570 milioane dolari SUA pentru anii fiscali 2014-2017.

Contacte media
În Chisinau
Victor Neagu
tel : +373-22-200706
vneagu@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/ECA/060

Api
Api

Welcome