COMUNICAT DE PRESĂ

Un studiu al Băncii Mondiale oferă recomandări cheie privind utilizarea investițiilor publice în scopul creșterii competitivității Moldovei

24 octombrie 2013Un management mai bun al investițiilor publice poate contribui la servicii publice mai performante

CHISINAU, 24 octombrie, 2013 – Un studiu lansat astăzi de Banca Mondială - “Moldova: Analiza Cheltuielilor Publice” – scoate în evidență ineficiențele existente în alocarea și implementarea bugetelor destinate cheltuielilor capitale și sugerează recomandări privind ameliorarea eficacității și impactului acestora în scopul sporirii competitivității Moldovei și asigurării unei creșteri economice robuste.

”Acest studiu a fost efectuat la solicitarea Guvernului Moldovei în scopul realizării unei direcționări mai bune a investițiilor publice”, a subliniat Abdoulaye Seck, Manager de Țară al Băncii Mondiale în Moldova. „Resursele bugetare limitate ale Moldovei și necesitatea maximizării impactului investițiilor publice pe diverse sectoare, de la educație la sănătate, și de la apă și canalizare la transport și agricultură, accentuează importanța unei alocări mai eficiente și sporirea eficacității de cost în scopul atingerii unor rezultate economice mai bune, creșterii competitivității Moldovei și îmbunătățirii prestării serviciilor publice.”

Raportul susține că îmbunătățirea managementului investițiilor publice în Moldova este importantă în scopul creării unui spațiu pentru eficientizarea cheltuielilor de capital. Sunt scoase în evidență ineficiențele existente în alocarea și implementarea bugetelor capitale, care se manifestă prin analize inadecvate, distribuirea resurselor pe proiecte mici, fragmentate și insuficient de prioritizate, precum și perioade lungi de implementare a proiectelor. Pentru a redresa aceste provocări, raportul recomandă: i) creșterea calității noilor proiecte prin îmbunătățirea screeningului preliminar și a mecanismelor de evaluare a proiectelor, ii) îmbunătățirea bugetării pentru a prioritiza alocarea resurselor și a asigura continuitatea finanțării, și iii) consolidarea implementării și monitorizării proiectelor pentru o mai bună eficiență de cost și prestarea la timp a serviciilor publice.

“Redresarea ineficiențelor de infrastructură și îmbunătățirea serviciilor publice prin intermediul unor decizii de investiții publice sunt centrale pentru obținerea unei creșteri inclusive în Moldova”, a menționat Carolina Sanchez-Paramo, Manager de Sector al Băncii Mondiale pentru Reducerea Sărăciei și Management Economic, regiunea Europa și Asia Centrală. “Țara a realizat o reducere bruscă a ratelor de sărăcie în ultimul deceniu, însă fortificarea eficienței în alocarea resurselor, în special în domenii precum educația sau sănătatea, pot contribui la reducerea sărăciei și pot spori prosperitatea pentru cele mai sărace 40 de procente de populație.”

Raportul prezintă o serie de recomandări sectoriale pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute din realizarea cheltuielilor capitale. În sectorul de transporturi, studiul subliniază necesitatea prioritizării clare a proiectelor investiționale, astfel încât resursele să fie direcționate către proiecte prioritare care au cel mai mare impact economic și social. Se menționează de asemenea și necesitatea ameliorării rețelei de drumuri locale prin consolidarea capacității și resurselor adminstrațiilor locale în gestionarea alocațiilor de reabilitare a drumurilor și fondurilor de mentenanță.

În sectorul utilităților și cel rezidențial, studiul accentuează nodalitatea consolidării capacității de implementare prin creșterea eficienței investițiilor în sectorul de apă și canalizare, consolidarea capacităților de procurare și administrare ale autorităților locale pentru a spori absorbția fondurilor donatorilor și aplicarea standardelor tehnice și reglementărilor îmbunătățite pentru designul infrastructurii de apă și canalizare. Se subliniază și importanța soluționării problemelor de guvernanță și prestare a serviciilor publice cauzate de existența unor neclarități între entități la capitolul roluri și responsabilități, precum și lipsa accesului la fonduri din partea prestatorilor locali de servicii.  

Sectorul educațional suferă de pe urmă unui screening preliminar deficient, și o selectare și monitorizare slabă în alocarea resurselor publice. Este extrem de important ca optimizarea rețelei școlare să continue pentru a redirecționa fondurile către eforturile de îmbunătățire a calității în școlile de circumscripție, concomitent cu sporirea accesului la educația pre-școlară de calitate. Adițional, pentru a rezolva problema concentrării resurselor în proiecte mici, cu o rată mică de finalizare, este important să fie prioritizate și ameliorate mecanismele de screening ale proiectelor pentru a asigura oportunități egale în rezultatul efectuării cheltuielilor capitale. Fortificarea capacităților de monitorizare a executării proiectelor este esențială.  

Sectorul de sănătate trebuie să formuleze o direcție strategică și să sporească echitatea și eficiența cheltuirii resurselor. Raționalizarea rețelei spitalicești și reprofilarea facilităților existente în scopul îmbunătățirii eficienței și echității în sectorul de sănătate sunt extrem de necesare. O altă prioritate o reprezintă crearea unor sisteme informaționale integrate pentru a depăși fragmentarea și lipsa consolidării, care trebuie să facă parte din eforturile generale de modernizare a sectorului.   

În sectorul agricol este nevoie de un program multi-anual, și nu unul anual, pentru a stabili reguli clare ale jocului pentru sectorul privat, și a îmbunătăți planificarea, implementarea și evaluarea programelor. O mai bună incluziune a fermierilor mici în programul de subvenții este importantă pentru creșterea economică, întrucât aceștia se specializează în produse cu valoare înaltă și fac față unor constrângeri financiare mari la capitolul investiții. Finalmente, un accent mai puternic al programului de subvenționare asupra competitivității și integrării în piață este esențial.

Concluziile raportului subliniază că soluționarea șirului de provocări în aceste sectoare va rezulta în eficientizarea cheltuililor capitale, materializându-se într-o mai bună prioritizare și prestare a serviciilor publice, îmbunătățind astfel perspectivele de dezvoltare economică pentru cetățenii Moldovei.

Din momentul aderării Moldovei la Banca Mondială în 1992, peste un miliard de dolari SUA au fost alocați pentru 49 de operațiuni la nivel de țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 11 proiecte active, angajamentele totale constituind 205,7 milioane dolari SUA. Domeniile de asistență includ reforma regulatorie și dezvoltarea afacerilor, educația, asistența socială, guvernarea electronică, sănătatea, aprovizionarea cu apă și canalizare, agricultura și altele. Corporaţia Financiară Internaţională a oferit investiții totale în sumă de 191 milioane dolari SUA, iar Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor a oferit garanții totale în sumă de 95 milioane dolari SUA. Ambele instituții sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.

Contacte media
În Chisinau
Victor Neagu
tel : +373-22-200706
vneagu@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/ECA

Api
Api