Skip to Main Navigation
Видео4 Април 2013

Земјоделството и климатските промени во источна Европа и централна Азија

https://cdnapi.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1365064065/wid/_619672/uiconf_id/12752942/entry_id/1_2matt6u4
Зголемување на издржливоста на земјоделството од климатките промени во регионот на Европа и Централна Азија