Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Земјоделството и климатските промени во источна Европа и централна Азија

4 Април 2013

Зголемување на издржливоста на земјоделството од климатките промени во регионот на Европа и Централна Азија