Trang này bằng:

VIDEO

  • Việt Nam: Nuôi ong lấy mật, cùng nhau thoát nghèo
Một số hộ nông dân ở Hòa Bình thành lập một nhóm sản xuất để cùng nhau tạo thu nhập đáng kể từ một khoản đầu tư nhỏ.