Энэ хуудасны хэл:

ВИДЕО

  • Монгол улс: 100000 малчин өрхүүдэд зөөврийн нарны цахилгаан үүсгүүр нийлүүлсэн
Дэлхийн банк ба Нидерланд улсын засгийн газрын дэмжлэгтэй хэрэгжсэн төслийн хүрээнд малчдад уламжлалт ахуйд нь тохирсон зөөврийн нарны цахилгаан үүсгүүр нийлүүлсэн.