Тази страница на:

Събития

Как България и другите страни от региона работят за по-добра защита на потребителите на финансови услуги

Как България и другите страни от региона работят за по-добра защита на потребителите на финансови услуги

10-11 юни 2014

„София Хотел Балкан“, пл. „Св. Неделя“ № 5, София, България

Преди няколко години България си постави амбициозната цел да повиши защитата на потребителите на финансови услуги, както и финансовата грамотност на населението. Какъв е постигнатият напредък и какъв е опитът на други страни като Холандия, Португалия и Полша? Комисията за финансов надзор съвместно със Световната банка организират в София регионална конференция, на която отговори на тези въпроси ще дадат високопоставени служители, длъжностни лица и експерти от регулаторните институции на Холандия, Македония, Ирландия, Италия, Полша, Армения и Португалия.