THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ousmane Dione – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

9 Tháng 9 Năm 2016


Ông Ousmane Dione sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2016.

Ông Ousmane Dione, quốc tịch Senegal, đã làm việc cho Ngân hàng Thế giới kể từ năm 2000 với chức vụ đầu tiên là Chuyên gia Quản lý Nguồn nước. Kể từ đó tới nay ông đã giữ nhiều vị trí quản lý và điều hành khác nhau tại châu Phi, Nam Á, Mỹ La-tinh, và Đông Á Thái Bình Dương. Chức vụ gần đây nhất của ông là Giám đốc Ngành Nước khu vực Đông Á Thái Bình Dương.

Trên cương vị mới của mình, ba ưu tiên hàng đầu của ông Ousmane gồm (i) dẫn dắt quá trình tốt nghiệp IDA của VIệt Nam; (ii) tiếp tục phát triển quan hệ đối tác và hợp tác của Ngân hàng Thế giới với chính quyền cấp trung ương và địa phương của Việt Nam sâu hơn nữa; và (iii) hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển nhằm thực hiện tầm nhìn và các khuyến nghị nêu trong Báo cáo Việt Nam 2035.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : +84439378234
nnguyen5@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20160909

Api
Api

Welcome