Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Image

Achim Fock

Giám đốc Điều phối danh mục và Hoạt động dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Achim Fock, quốc tịch Đức, là Giám đốc Điều phối danh mục và Hoạt động dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam từ ngày 1/7/2015.

Ông Achim Fock đã có kinh nghiệm hai mươi năm trong lĩnh vực chuyên môn và mười bảy năm làm việc tại Ngân hàng Thế giới. Trước khi nhậm chức tại Việt Nam, ông từng là Giám đốc phụ trách Hiệu quả Phát triển cho khu vực Nam Á. Trước đó, ông là Chuyên gia Kinh tế cao cấp cho nhiều quốc gia tại khu vực Châu Phi và Đông Á Thái Bình Dương.

Nguyên quán tại Đức, ông Achim Fock có hai bằng Thạc sĩ về khoa học nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp của Đại học Reading và Christian-Albrechts-Universitaet Zu Kiel và một bằng sau đại học về kinh tế quốc tế và hội nhập của trường Universitaet Hamburg. Ông đã hoàn thành luận án tiến sĩ về ngành kinh tế nông nghiệp tại Đại học Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg.

Achim Fock
Hanoi, Vietnam
tel : +844 3934-6600
Email

Lĩnh vực chuyên môn
  • Agreement
  • Giao thông vận tải