Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

publication

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu
Image
COVID-19 ile Mücadele Etmek

8 Nisan 2020
Raporu indirmek için tıklayınız
Sağlık sistemlerine yapılan yatırımlara öncelik veren, en kırılgan kesimlere güvenlik ağları sağlayan ve küçük işletmeleri koruyan kararlı politika önlemleri, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde COVID-19 pandemisinin etkilerini azaltmada kritik role sahip.


Özet

Avrupa ve Orta Asya bölgesinin yükselen piyasalarında ve gelişmekte olan ekonomilerinde büyüme oranı 2019 yılında yavaşlayarak yüzde 2,2’ye düştü. Bu yavaşlamada bölgenin en büyük iki ekonomisi olan Türkiye ve Rusya Federasyonu’ndaki zayıflıklar belirleyici oldu.  Türkiye’de finansal piyasalarda daha önce başlayan sıkıntılar büyümede sert bir yavaşlama ile sonuçlanırken, Rusya’da zayıf talep ve petrol üretimindeki kısıntılar sebebiyle ekonomik faaliyet durağanlaştı.

Şubat 2020’de başlayan COVID-19 (koronavirüs) salgını, yıl başında daha yeni başlamış olan toparlanmayı kesintiye uğrattı. Hızlı bir şekilde gelişen bu durum karşısında, bu Bölgesel Ekonomik Güncelleme Raporu, son gelişmeleri ve salgın ile ilgili farklı senaryolar altında bölgenin büyüme görünümünü özetlemektedir. Raporda muhtemel bulaşma yolları tartışılarak yayılma etkileri ile ilgili tahminler sunulmakta ve gerekli politika müdahaleleri vurgulanmaktadır.

Koronavirüs pandemisinin bölgedeki büyüme üzerindeki etkisi, salgının nasıl evrildiğine bağlı olacaktır. Eğer salgın yılın ikinci yarısına kadar büyük ölçüde kontrol altına alınabilirse ve virüsün yayılmasını durdurmak için alınan tedbirler —karantinalar, seyahat kısıtlamaları ve uluslararası sınırların kapatılması dahil olmak üzere—kaldırılırsa, ekonomik faaliyet tekrar başlayabilir, tedarik zincirleri toparlanabilir ve finansal piyasalar ve emtia fiyatları istikrara kavuşabilir.

Öte yandan, eğer virüs ülkelerin çoğuna yayılır ve salgını kontrol altına almaya yönelik çabalar 2020 yılının üçüncü çeyreğine kadar uzarsa, finansal piyasa baskıları devam ederse, emtia fiyatları zayıf seyrederse ve ülkelerin ulusal sağlık sistemleri zorlanacak olursa, büyüme etkileri daha da ağır olacaktır. Her halükarda bölge kendini bir resesyona hazırlıyor.

Büyüklükler belirsiz olmakla birlikte, pandemi günlük faaliyeti kesintiye uğratarak, emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı uygulamaya devam ederek, birbirlerine sıkı bir şekilde bağlı küresel ve bölgesel tedarik zincirlerini bozarak, seyahat ve turist hareketlerini azaltarak ve bölge ekonomilerinin ihracat taleplerini azaltarak kısa vadeli görünümü raydan çıkarıyor.

Hastalığın yayılmasını yavaşlatmaya yönelik politikaların sağlık faydaları ile bu önlemlerin ekonomik maliyetleri arasında tercihler yapılması gerekecektir. Böyle zorlu dönemlerde, politika yapıcıların insanların hayatlarını kurtarmak ve kamu sağlık sistemlerine yatırım yapmak için kararlı bir şekilde hareket etmeleri önemlidir; ancak aynı zamanda en kırılgan kesimlere yönelik güvenlik ağlarını güçlendirerek, kısa vadede krediler, vergi indirimleri veya sübvansiyonlar  ile özel sektörü destekleyerek ve finansal istikrarı ve güveni yeniden tesis etmek için faiz oranlarını düşürmeye ve likidite enjekte etmeye yönelik hazırlıklar yaparak ekonomik maliyeti de en aza indirmeleri gerekecektir.

Raporun tamamını indirmek için tıklayınız


YAYINLAR VE GÜNCELLEMELER

 

Image
BÖLGESEL GÜNCELLEME RAPORLARI
Baş Ekonomistlik Ofisi her yıl ilkbahar ve sonbaharda Bölgesel Ekonomik Güncelleme Raporu yayınlamaktadır. Güncelleme raporlarında bölgesel büyümeye ilişkin görünüm ile birlikte bölge için önem taşıyan özel bir konuya ilişkin bir analiz yer alır.

 

Image
BÖLGESEL ÖNCÜ RAPORLAR
Bölgesel öncü raporlar bölgedeki eğilimleri ve kilit konuları analiz eder ve geniş bir kitleye hitap ederler. flagship reports analyze trends and key issues in the region and are targeted to a broad audience.

 

Image
ÇALIŞMA BELGELERİ
Çalışma belgeleri, kalkınma konuları hakkında görüş alışverişini teşvik etmek amacıyla araştırmacıların devam etmekte olan çalışmalarındaki bulguları paylaşırlar.