Skip to Main Navigation
KISACA 06 Haziran 2018

Küresel Ekonomik Beklentiler: İşler yoluna giriyor mu?

Image

Küresel Ekonomik Beklentiler - Haziran 2018

Son gelişmeler

Avrupa ve Orta Asya bölgesinde, 2017 yılı sonundaki sağlam ekonomik aktiviteye rağmen, yavaşlayan ihracat artışı ve daha az uygun politikalar sonucunda büyüme ivme kaybetmiştir. Emtia ithal eden ülkeler için, Avro bölgesinden gelen talepteki güçlenme ve Orta Avrupa’da AB yapısal fonlarının kullanımı gibi büyümeyi destekleyici faktörler yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başlamıştır.

Türkiye’de, 2016 yılındaki siyasi çalkantı sonraki sıçramanın, vergi indirimlerinin, kamu transferlerinin ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik kredi desteğinin etkileri kaybolmaya başlamıştır. Romanya’daki mali destek önlemlerinin etkileri de bu yıl yavaş yavaş ortadan kaybolmuştur.

Emtia ithal eden ülkeler arasında, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Polonya ve Romanya’da enflasyon beklentileri yükselişte iken, bölgenin çoğu ülkesinde enflasyon oranları hedefe yakın seviyelerdedir. Üretim açıklarının kapatılması ve mali politikalar Romanya ve Türkiye’de yurtiçi enflasyondaki artışa katkıda bulunmakta ve cari açıkları arttırmaktadır.

Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya gibi emtia ihraç eden ülkeler arasında, geçmişteki kurdaki değer kayıplarının etkilerinin ortadan kaybolması ile birlikte enflasyon genel olarak gevşemiştir.

Görünüm

Bölgede büyüme hızının 2018 yılı için her ne kadar yukarı yönlü revize edilse de yüzde 3,2’ye inmesi, 2019 yılı için ise emtia ihraç eden ülkeler arasındaki hafif toparlanma emtia ithal eden ülkelerdeki toparlanma ile sadece kısmen dengeleneceği için yüzde 3,1’e yavaşlaması bekleniyor.

Türkiye’de geçtiğimiz yılki güçlü toparlanma sonrasında kredi destek programının uzatılmasının ve mali konsolidasyondaki gecikmelerin öngörülen yavaşlamanın etkisini azaltması ile birlikte büyüme hızının 2018 yılında yüzde 4,5’e ve 2019 yılında yüzde 4,0’a düşmesi bekleniyor.

Rusya’da büyüme hızının bu yıl yüzde 1,5 ile durağan bir seyir izlemesi, 2019 yılında ise yükselen petrol fiyatlarının ve para politikasındaki gevşemenin etkilerinin petrol üretimindeki kesintiler ve ekonomik yaptırımlarla ilgili belirsizliklerle dengelenmesi ile yüzde 1,8’e yükselmesi bekleniyor.

Polonya’da ekonomik faaliyetin 2018 yılında yukarı yönlü reviize edilen yüzde 4,2 oranında hızlanması, sonraki yıl ise yüzde 3,7’ye inmesi beklenmektedir.

Ukrayna’da jeopolitik gerilimlerde azalma ve yapısal reformlarda ilerleme varsayılarak, büyümenin 2018 yılında yüzde 3,5’e ve 2019 yılında yüzde 4’e yükselmesi beklenmektedir. Azerbaycan’ın temel olarak yüksek petrol fiyatlarının desteklediği mali teşvik önemleri sayesinde bu yıl yukarı yönlü revize edilen yüzde 1,8 ve önümüzdeki yıl yüzde 3,8 oranında büyümesi beklenmektedir.

Kazakistan’da Kashagan petrol sahasının açılışının etkilerinin ortadan kalması ile birlikte büyüme hızının bu yıl yüzde 3,7’ye ve önümüzdeki yıl yüzde 3,3’e inmesi beklenmektedir.

Riskler

Görünümdeki riskler aşağı yönlüdür. Küresel finansal koşulların düzensiz bir şekilde sıkılaşması dış finansman koşullarında sert bir kötüleşmeyi tetikleyerek sermaye akışlarının tersine dönmesine ve ekonomik faaliyetin zayıflamasına yol açabilir.

Türkiye gibi cari açık sorunu yaşayan ülkelerde, dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması zorlu hale gelebilir.

Politika belirsizliğinin yükselmesi bölgede ekonomik faaliyeti bastırabilir. Avrupa Birliği üyeleri ile AB kurumları arasındaki politika anlaşmazlıkları uluslararası yatırımcıları caydırabilir. Son olarak, bölge ticarete açık olduğundan ve küresel tedarik zincirlerine entegre dolayı, küresel korumacılık tutumlarındaki artışa karşı da kırılgan olacaktır.


Image