KISACA

Çukurova Kritik Altyapı Risk Değerlendirmesi

10 Şubat 2017

Image

Çukurova Bölgesi Türkiye’nin kalkınma ve ekonomik büyüme gündemi için özel bir öneme sahiptir. Enerji, ulaştırma ve lojistik sektörleri açısından kritik bir merkez olan bölge Avrupa, Orta Asya ve Akdeniz havzalarını birbirine bağlamakta; doğal kaynaklar açısından zengin Yakın Doğuyu ve Anadolu’nun iç bölgelerini birbirine bağlayan en yakın denize geçidi niteliği taşımaktadır. Türk hükümeti bölgeyi, ve özellikle Adana ve Mersin şehirlerini kentleşme, ticaret ve turizm alanlarında Marmara bölgesine bir alternatif olarak geliştirmek amacındadır.

Türkiye’nin 10. Kalkınma Planı Ceyhan’ın bir enerji merkezi olarak konumlanmasını ve Türkiye’nin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı’na entegrasyonu için bölgenin bir lojistik merkezi haline gelmesi için geliştirilmesini amaçlamaktadır. Buna uygun olarak enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde büyük altyapı yatırımları planlanmaktadır. Ancak, Çukurova aynı zamanda sismik olarak aktif ve iklim değişikliği bağlantılı tehlikelerden son derece etkilenebilir bir bölge olarak da bilinmektedir.

Dünya Bankası ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) bölge için öncelikli sektörler olan enerji ve ulaştırma & lojistik alanında hâlihazırdaki altyapıların doğal tehlikelere karşı dayanıklılığının artırılması ve yatırımların bu anlamda yönlendirilmesi için “Çukurova Kritik Altyapı Risk Değerlendirme” projesine liderlik etmektedirler. Proje aynı zamanda Çukurova Kalkınma Ajansı’na “dayanıklılık” bakış açısının bölgesel planlama sürecine daha etkili entegrasyonu için rehberlik edecektir.

 


Image

Çukurova Yatirim Haritasi


Proje Acclimatise Group Ltd, GTE Carbon ve Türk risk değerlendirme, risk yönetimi ve sektörel uzmanlarından oluşan bir takımca desteklenmektedir.

Devamini oku >>