САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Izveštaj Doing Business identifikuje Kosovo kao jednu od deset najboljih zemalja u procesu reforme širom sveta

29. октобар 2013.Priština, 29 oktobar 2013—Već drugu godinu za redom, Izveštaj Grupe Svetske Banke, pod nazivom Doing Business prepoznao je reformske napore koje Kosovo preduzima u cilju poboljšanja klime za investicije. Od 189 zemalja koliko je bilo ispitano, Kosovo se trenutno nalazi na 86-om mestu, u odnosu na 96. mesto na kojem se nalazilo 2013. godine i 126. mesto na kojem se nalazilo 2012. godine. Izveštaj, koji meri olakšice u poslovnim delatnostima, navodi reforme u tri od ukupno deset pokazatelja, tj. (i) otpočinjanje posla; (ii) bavljenje građevinskim dozvolama; i (iii) registrovanje imovine. Kao takvo, Kosovo se nalazi među deset najboljih reformskih zemalja širom sveta.  

Izveštaj Doing Business za 2014 godinu, sa podnaslovom Razumnevanje Uredrbi namenjenih malim i srednjim preduzećima, prepoznao je reforme koje su omogućile registrovanje poslovnih delatnosti kroz stvaranje polaznih tačaka za inkorporiranje poslovnih delatnosti. Kao rezultat toga, redozetnici sada mogu dobiti dozvolu za rad, fiskalni broj kompanije, i uverenje o PDV-u u okviru jedne procedure, smanjujući vreme da se potrebno za ispunjavanje tih obaveza sa 52 na 12 dana. Ove reforme bile su podržane doprinosom donatora iz Programa Izrade Pravila za Održivi Razvoj Zapošljavanja raspodeljenog prošle godine. Da bi se omogućilo registrovanje imovine, Kosovo je uvelo novi sistem registrovanja i kombinovane procedure za izradu nacrta i legalizovanje kupoprodajnih sporazuma. U isto vreme, katastarska služba povećala je svoju efikasnost sprovođenjem procesa kompjuterizacije i konsolidacije baza podataka o regionalnoj imovini. Izveštaj naglašasva da je Kosovo ubrzalo rešavanje zahteva za izdavanje građevinskih dozvola uvođenjem nadoknada zasnovanim na vraćanju troškova ostvarenih pri izdavanju građevinskih dozvola.

Rezultati iz Izveštaja Doing Business predstavljaju priznanje napora koje je Kosovo učinilo tokom proteklih godina u cilju rešavanja ključnih nedostataka u njegovom poslovnom okruženju,” izjavio je Žan-Pjer Olters, Menadžer Svetske Banke za Kosovo. “Sa stalnim fokusom na plan reforme,” dodao je, “postoje kritički elementi za ubrzavanje stope registracije poslovnih delatnosti, formalizovanje ekonomskih aktivnosti, ubrzavanje razvoja sektora malih i srednjih preduzeća, i- konačno – poboljšasnje situacije na tržištu rada”.

Singapur se nalazi na prvom mestu svetske liste kad su u pitanju poslovne olakšice. Pored njega, na listi prvih 10 ekonomija sa najboljim uredbama u korist poslovnih delatnosti nalaze se Hong Kong Južnoafrička Republika, Kina; Novi Zeland; Sjedinjene Američke Države; Danska; Malezija; Republika Koreja; Gruzija; Norveška; i Ujedinjeno Kraljevstvo.

U dodatku globalnog rangiranja, svake godine Doing Business izveštava oi ekonomijama koje su poboljšale najviše pokazatelja od prethodne godine. 10 ekonomija koje se nalaze na toj listi su (po redosledu poboljšanja) Ukrajina, Ruanda, Ruska Federacija, Filipini, Kosovo, Džibuti, Obala Slonovače, Burundi, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, i Gvatemala. Ipak, I dalje postoje izazovi:  pet od ovogodišnjih deset najuspešnijih zemalja — Burundi, Obala Slonovače, Džibuti, Filipini i Ukrajina i dalje se nalaze u donjoj polovini globalnog rangiranja po pitanju poslovnih olakšica.

Izveštaj navodi da je brzina regulatornih reformi u Evropi i Centralnoj Aziji i dalje visoka, sa 19 ekonomija koje sprovode 65 reformi za poboljšanje poslovnih odredbi tokom protekle godine.  

Izveštaj Doing Business za 2014 godinu: Razumnevanje Uredbi namenjenih malim i srednjim preduzećima pokazuje da su se napori za osnaživanje pravnih institucija i smanjenje složenosti i troškova regulatornih procesa isplatili za preduzetnike u Evropi i Centralnoj Aziji. Region je prevazišao zemlje Istočne Azije i Pacifika kao drugi najpogodniji region za poslovne delatnosti nakon visoko-prihodnih ekonomija u Organizaciji za Ekonomsku Saradnju i Razvoj (OECD).

Izveštaj navodi da je od 2009 godine 92% ekonomija u Evropi i Centralnoj Aziji poboljšalo sopstvene procedure otpočinjanja poslovnih delatnosti, što predstavlja procenat koji je daleko viši od vrednosti u bilo kom drugom region. Zahvaljujući ovim naporima, danas je to najlakši region za otpočinjanje poslovnih delatnosti, ispred visoko-profitabilnih ekonomija u sklopu OECD. Kao odgovor na finansijsku krizu, 73% ekonomija u regionu reformisalo ne nesolventne procese tokom istog vremenskog perioda, i 85% je olakšalo plaćanje poreza.

“Pridruživanje Evropskoj Uniji (EU) tokom 2004 godine predstavljalo je snažan motivator nekim ekonomijama u regionu”, izjavio je Augusto Lopez-Klaros, Direktor Odeljenja za Globalne Pokazatelje i Analizu Svetske Banke. “Naš izveštaj navodi da su ove ekonomije nastavile put sveobuhvatne i ambiciozne ekonomske i institucionalne reforme i nakon ulaska u EU, obezbeđujući da se one mogu takmičiti sa njihovim više razvijenim partnerima koji ostvaruju veće prihode. Pored toga, izveštaj navodi da postoje ohrabrujuće novosti širom Evrope i Centralne Azije. Od 20 ekonomija koje sužavaju nedostatak sa boljim poslovnim regulatornim postupcima od 2009 godine, devet se nalaze u regionu: Jermenija, Gruzija, Kosovo, Ukrajina, Belorusija, Ruska Federacija. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Moldavija i Poljska”.   

O seriji izveštaja Doing Business  

Zajednički izveštaj Svetske Banke i IFC pod nazivom Doing Business analizira uredbe koje se primenjuju na posloivne delatnosti ekonomija tokom njihovog đivotnog ciklusa, uključujući otpočinjanje i aktivnosti, prekograničnu trgovinu, plaćanje poreza, i rešavanje nesolventnosti. Agregatno rangiranje poslovnih olakšica zasniva se na 10 pokazatelja i pokriva 189 ekonomija širom sveta. Izveštaj Doing Business ne meri sve aspekte poslovnog okruženja koje uziče na firme i investiture. Na primer, on ne meri kvalitet fiskalnog upravljanja, druge aspekte makroekonomske stabilnosti, nivo sposobnosti u radnoj snazi, ili elastičnost finansijskih sistema. Njegovi nalazi stimulisali su političke debate širom sveta i omogućili su rastući nivo istraživanja o tome na koji se način uredbe na nivou firmi povezuju sa ekonomskim rezultatima širom ekonomija. Ovogodišnji izveštaj obeležava 11 izdanje globalne serije izveštaja Doing Business report i pokriva 189 ekonomija. Za vise informacija o izveštajima Doing Business, posetite stranicu www.doingbusiness.org i pridružite nam se na adresi.org/Facebook.

O Grupi Svetske Banke

Grupa Svetske Banke je jedan od najvećih svetskih izvora finansija i znanja za zemlje u razvoju. Ona se satoji of pet blisko povezanih institucija: Medunarodne Banke za Rekonstrukciju i Razvoj (IBRD) i Međunarodna Asocijacija za Razvoj (IDA), koji zajedni čine Svetsku Banku; Međunarodna Finansijska Korporacija (IFC); Multilateralna Agencija za Garantovanje Investicija (MIGA); i Međunarodni Centar za Rešavanje Investicionih Sporova (ICSID). Svaka institucija ima svoju ulogu u misiji borbe protiv siromaštva i poboljšanja životnih standard za ljude u zemljama u razvoju. Za vise informacija posetite www.worldbank.org, www.miga.org, i www.ifc.org.

Контакти за медије
Regional Contacts IFC – Southern Europe
Slobodan Brkic
Тел. : +381 (11) 30-23-750
sbrkic@ifc.org
World Bank – Europe and Central Asia
Kristyn Schrader-King
Тел. : +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org
World Bank – Kosovo
Lundrim Aliu
Тел. : +381 (0)38- 224-454
laliu1@worldbank.org

Саопштење бр.:
2014/ECA

Api
Api