Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 27 iulie 2017

Ameliorarea cadrului de guvernanță, îmbunătățirea serviciilor publice și dezvoltarea competențelor formează nucleul noii Strategii a Băncii Mondiale în Moldova

WASHINGTON, 27 iulie 2017 – Consiliul directorilor executivi al Grupului Bănca Mondială și-a exprimat astăzi suportul pentru Cadrul de parteneriat cu țara pentru Republica Moldova pentru perioada 2018-21, care va oferi sprijin țării la îmbunătățirea guvernanței economice și a serviciilor publice, precum și la dezvoltarea competențelor.

Noua strategie va oferi asistență Republicii Moldova în tranziția spre un model de creștere economică nou, mai durabil și mai incluziv, și este integral conformă programului actual de dezvoltare economică al Guvernului. Cei trei piloni principali ai Cadrului de parteneriat cu țara sunt:

Guvernanța economică – Consolidarea supremației legii și responsabilizarea instituțiilor economice prin îmbunătățirea calității și implementarea reglementării climatului investițional; consolidarea gestiunii activelor în sectorul public; și sporirea guvernanței și a stabilității sectorului financiar.

Guvernanța serviciilor – Îmbunătățirea serviciilor publice prin sporirea eficienței și calității serviciilor publice selectate, precum și favorizarea accesului mai incluziv la serviciile respective.

Dezvoltarea competențelor – Sporirea relevanței și a calității învățământului primar și general secundar pentru a permite populației să obțină și să îmbunătățească competențele lor profesionale.

“Noul nostru parteneriat cu Moldova va viza abordarea problemelor de guvernanță, care afectează performanța și responsabilizarea sectorului public, precum și mediul de afaceri,” a declarat Satu Kahkonen, director regional pentru Belarus, Moldova și Ucraina, Banca Mondială. “Suplimentar, strategia noastră își propune să sporească implicarea cetățenilor și să identifice modalități de abordare a discrepanțelor de gen în cadrul operațiunilor Grupului Băncii Mondiale, îmbunătățind în același timp adaptarea, reziliența și răspunsul la schimbările climatice.”

Cadrul de parteneriat prevede sprijin financiar din partea Grupului Bănca Mondială prin intermediul mai multor instrumente: finanțare de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) / Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), Corporația Financiară Internațională (CFI) și garanțiile Agenției Multilaterale pentru Garantarea Investițiilor (AMGI).

Operațiunile CFI în Moldova vor continua să se axeze pe investiții și activități consultative, care favorizează creșterea sectorului privat și diversificarea întru susținerea pilonilor principali ai Cadrului de parteneriat cu țara.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste un miliard de dolari SUA au fost alocați pentru mai mult de 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte active, totalul angajamentelor constituind 358,5 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, administrarea fiscală, educația, drumurile, asistența medicală, agricultura, adaptarea la schimbările climatice și altele.

Portofoliul angajat al CFI în Moldova constituie 53,8 milioane de dolari SUA (50,9 milioane de dolari SUA scadente). Portofoliul angajat constă în 95 la sută împrumuturi și 5 la sută capital propriu. Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor a oferit garanții în sumă de 95 milioane de solari SUA. Ambele instituții sunt membre ale Grupului Bănca Mondială.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2018/ECA/1

Contact

Chișinău
Boris Ciobanu
Communications Officer
+373 22 262 242
bciobanu@worldbank.org
Api
Api