COMUNICAT DE PRESĂ

Creșterea globală va atinge un nivel de 2,7% pe măsura ce perspectivele se îmbunătăţesc

4 iunie 2017


Exportatorii de mărfuri îşi revin progresiv după scăderea recentă a preţurilor

WASHINGTON, 4 iunie 2017— Banca Mondială preconizează o consolidare a creşterii economice de 2,7% în 2017 pe măsură ce revenirea producţiei şi comerţului, creşterea nivelului de încredere în piaţă şi stabilizarea preţurilor mărfurilor vor permite relansarea creșterii piețelor emergente exportatoare de mărfuri și a economiilor în curs de dezvoltare. 

Conform raportului Global Economic Prospects al Băncii Mondiale, din iunie 2017, creșterea economică a economiilor avansate va ajunge la un nivel de 1,9% în 2017, aspect de care vor beneficia și partenerii comerciali ai acestor ţări. Condiţiile de finanţare globale rămân favorabile, iar prețurile mărfurilor s-au stabilizat. În acest context al îmbunătățirii la nivel internațional, creșterea economică a piețelor emergente şi a economiilor în curs de dezvoltare va atinge un nivel de 4,1% în 2017 comparativ cu 3,5% în 2016.

Creşterea economică în rândul celor şapte cele mai mari economii emergente este preconizată a se îmbunătăți și va depăși media pe termen lung până în 2018. Redresarea economică în aceste ţări ar trebui să aibă efecte pozitive semnificative pentru creșterea în alte economii emergente și în economiile în curs de dezvoltare, cât și la nivel global. 

Totuși, riscurile substanțiale aduc o perspectivă sumbră. Noile restricţii comerciale ar putea afecta revenirea mult așteptată a comerțului global. Incertitudinile constante în domeniul politicilor ar putea reduce nivelul de încredere şi investiţiile. În ciuda volatilităţii financiare extrem de scăzute a pieţei, o reevaluare bruscă a pieței în ceea ce priveşte riscurile conexe politicilor sau ritmul de normalizare a politicii monetare privind economiile avansate ar putea provoca turbulenţe financiare.

Pe termen mai lung, productivitatea redusă şi creşterea investiţiilor ar putea afecta perspectivele de creştere pe termen lung apieţelor emergente şi economiilor în curs de dezvoltare, ce sunt elemente cheie pentru reducerea sărăciei.

„Mult prea mult timp lupta împotriva sărăciei a înregistrat un progres încetinit din cauza creşterii economice reduse, drept urmare este încurajator să observăm acum economia globală dobândind o poziţie mai fermă,” a declarat Preşedintele Grupului Banca Mondială Jim Yong Kim. „Având în vedere revenirea fragilă ce are loc în momentul de faţă, ţările ar trebui să fructifice momentul pentru a întreprinde reforme instituţionale şi ale pieţei care pot atrage investiții private ce pot contribui la creșterea pe termen lung. Totodată, ţările trebuie să continue să investească în oameni şi să îmbunătățească gradul de rezistenţă la provocărileexistente, inclusiv schimbările climatice, conflicte, strămutarea forțată, foametea și bolile.”

Descărcaţi raportul Global Economic Prospects din iunie 2017.

Raportul evidenţiază îngrijorarea cu privire la nivelul de îndatorare și deficitele din piețele emergente şi economiile în curs de dezvoltare, prezentând perspectiva în care o creştere bruscă a ratelor dobânzilor sau condițiile de contractare a împrumuturilor ar putea fi dăunătoare. La finalul anului 2016, datoria publică a depăşit nivelul anului 2007 cu peste 10 puncte procentuale din PIB, în peste jumătate din piețele emergente şi economiile în curs de dezvoltare, iar echilibrele fiscale s-au deteriorat comparativ cu nivelul anului 2007 cu peste 5 puncte procentuale din PIB în o treime din respectivele ţări.

„Vestea bună este revenirea activităţii de comerţ” a declarat Economistul Şef al Băncii Mondiale Paul Romer. „Aspectul îngrijorător este că investițiile continuă să aibă un nivel redus. Drept urmare, prioritizăm acordarea de împrumutări proiectelor care pot atrage investiţii din sectorul privat.”

Un aspect pozitiv este redresarea creşterii comerţului la 4% după valoarea redusă de 2,5%, ce a fost atinsă în timpul crizei financiare de anul trecut. Raportul evidenţiază o zonă de slăbiciune a comerţului global, comerţului în rândul firmelor ce nu sunt conectate prin forme de proprietate. În ultimii ani comerţul prin canalele de externalizare a avut o încetinire mult mai mare decât comerțul intrafirme. Acest aspect ne readuce în perspectivă importanța unei rețele globale de comerț sănătoasă pentru firmele mai puţin integrate, ce reprezintă majoritatea întreprinderilor.

„După o încetinire prelungită, accelerarea recentă a activităţii în unele dintre cele mai mari pieţe emergente reprezintă o evoluție pozitivă pentru creșterea în regiunile din care acestea fac parte și pentru economia globală,” a declarat Directorul pentru Perspective de Dezvoltare Economică Ayhan Kose. „Acum este momentul ca pieţele emergente şi economiile în curs de dezvoltare să îşi evalueze vulnerabilităţile şi să consolideze rezervele de politici împotriva şocurilor adverse.”

Perspective regionale:

Asia de Est și Pacific: La nivel de regiune, creșterea economică va atinge nivelul de 6,2% în 2017 şi 6,1% în 2018, pe măsură ce încetinirea treptată din China este compensată de către creşterea generată de o revenire a exportatorilor de mărfuri şi de creşterea accelerată din Tailanda. Creșterea în China va încetini, atingând nivelul de 6,5% anul acesta şi 6,3% în 2018. Excluzând China, regiunea are o dezvoltare ceva mai rapidă, atingând nivelul de 5,1% în 2017 şi 5,2% în 2018. Este preconizat faptul că Indonezia va avea o creştere de 5,2% în 2017 şi 5,3% în 2018, pe măsură ce efectele consolidării fiscale se disipează şi pe măsură ce activitatea privată începe să îşi revină, sprijinită într-o manieră modestă de creșterea prețurilor mărfurilor, îmbunătățirea cererii externe și încrederea crescută ca urmare a reformelor. Creşterea din Filipine va avea un nivel stabil de 6,9% anul acesta şi anul viitor, fiind generată de către redresarea investițiilor publice și private. În mod similar, Tailanda ar trebui să menţină un nivel de 3,2% în 2017, cu o creștere la 3,3% anul viitor, sprijinită de investiţii publice mai mari şi redresarea consumului privat.

Europa şi Asia Centrală: Creşterea în Europa şi Asia Centrală va atinge nivelul de 2,5% în 2017 şi 2,7% în 2018, fiind sprijinită deredresarea continuă a exportatorilor de mărfuri şi corectarea riscurilor geopolitce şi a incertitudinii politicilor naționale în rândul economiilor dezvoltate din regiune. Rusia va avea o creştere de 1,3% în 2017, după o recesiune de doi ani şi de 1,4% în 2018, creşterea fiind sprijinită deîmbunătățirea consumului. Kazakhstan va avea o creștere ce va atinge nivelul de 2,4% în cursul acestui an şi 2,6% în 2018 pe măsura consolidării prețurilor petrolului și ca urmare a unei politici macroeconomice de adaptare care să sprijine activitatea economică. În rândul economiilor importatoare de mărfuri, Turcia va avea o creştere de 3,5% în 2017, fiind sprijinită de politici fiscale de adaptare, și de 3,9% în 2018, pe măsură ce incertitudinea se va reduce, turismul îşi va reveni, iar bilanţurile întreprinderilor se vor îmbunătăţi.

America Latină şi Caraibe: Este preconizat faptul că în America Latină și Caraibe creșterea va atinge nivelul de 0,8% în 2017, pe măsură ce Brazilia şi Argentina ies din recesiune și prețurile mai mari ale mărfurilor sprijină exportatorii agricoli şi de energie. Brazilia va avea o creştere de 0,3 în 2017, cu un punct maxim de creştere de 1,8% în 2018, în timp ce în Argentina creșterea preconizată este de 2,7% anul acesta. În Mexic, creșterea va avea un nivel moderat de 1,8% în 2017, în principal ca urmare a reducerii investiţiilor, datorată incertitudinii politicilor economice ale SUA, înainte de atingerea nivelului de 2,2% anul viitor. Creșterea preconizată a prețurilor metalelor va ajuta Chile, acolo unde producţia de cupru ar trebui să aibă o revenire după o perioadă de grevă. Este preconizat faptul că în Chile creşterea va avea o accelerare modestă de 1,8% în cursul acestui an şi 2% anul viitor. În Caraibe dezvoltarea turismului evidenţiază o accelerare preconizată a creșterii de 3,3% în 2017 şi de 3,8% în 2018.  

Orientul Mijlociu şi Africa: Creşterea în regiune va scădea la 2,1% în 2017 deoarece impactul advers al Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol de a reduce producţia exportatorilor de petrol este mai puternic decât îmbunătăţirea condiţiilor pentru importatorii de petrol. Creșterea va atinge nivelul de 2,9% în 2018, pornind de la premisa reducerii tensiunilor geopolitce și creșterea prețurilor petrolului. Creşterea în Arabia Saudită, cea mai mare economie din regiune, va atinge nivelul de 0,6% ca urmare a scăderii producției, înainte de a atinge nivelul de 2% în 2018. Republica Islamică Iran se confruntă cu o încetinire atingând nivelul de 4% înainte de o creștere modestă la 4,1% în 2018, deoarece capacitatea de producție a petrolului și dificultatea accesării finanţării au un impact asupra dezvoltării țării. Economia Egiptului va avea o creştere moderată în cursul exercițiului bugetar curent, înainte de a se îmbunătăți în mod constant pe termen mediu, fiind spriinită de implementarea reformelor privind mediul de afaceri şi competitivitatea îmbunătăţită.

Asia de Sud: Creşterea în regiune va atinge 6,8% în 2017 și se va îmbunătăți atingând nivelul de 7,1% în 2018, evidențiind o dezvoltare durabilă a cererii naționale şi a exporturilor. Excluzând India, creșterea regională va fi menținută la 5,7%, atingând nivelul de 5,8%, în timp ce creșterea va fi îmbunătățită în Bhutan, Pakistan și Sri Lanka, având un ritm mai redus în Bangladesh şi Nepal. Este preconizat faptul că India va avea o accelerare la 7,2% în anul fiscal 2017 (1 aprilie 2017 - 31 martie 2018) şi 7,5% în următorul an fiscal. Este preconizat faptul că Pakistanul va atinge un nivel de 5,2% în anul fiscal 2017 (1 iulie 2016 - 30 iunie 2017) şi de 5,5% în următorul an fiscal, evidențiind o creștere a nivelului investițiilor private, creșterea furnizării de energie şi securitate îmbunătăţită. Creşterea în Sri Lanka va avea o accelerare de 4,7% în 2017 şi 5% în 2018, pe măsură ce programele instituţiei financiare internaţionale sprijină reformele economice şi stimulează competitivitatea sectorului privat.

Africa Sub-Sahariana: Creşterea economică în Africa Sub-Sahariană este preconizată să atingă un nivel de 2,6% în 2017 și 3,2% în 2018, în condiţiile creşterii moderate a preţurilor la mărfuri şi avansarea reformelor pentru combaterea dezechilibrelor macroeconomice. Totuşi, producţia per cap de locuitor este preconizată să aibă o scădere de 0,1% în 2017 şi o creştere modestă de 0,7% în perioada 2018-2019. Cu aceste niveluri, creşterea va fi insuficientă pentru a atinge obiectivele de reducere a sărăciei la nivelul regiunii, în special în cazul în care constrângerile către o creştere mai viguroasă persistă. Este preconizat faptul că în Africa de Sud creșterea va atinge nivelul de 0,6% în 2017 şi 1,1% în 2018.  Nigeria va ieşi din recesiune și va atinge un nivel de creștere de 1,2% în 2017, îndreptându-se către 2,4% în 2018. Este anticipat faptul că în țările care nu utilizează resursele în mod intensiv cererea va fi una constantă, sprijinită de investiţiile în infrastructură, sectoarele de servicii flexibile și revenirea producției agricole. Etiopia va avea o creştere de 8,3% în 2017, Tanzania de 7,2%, Coasta de Fildeş de 6,8% şi Senegal de 6,7%.

 

Contacte media
In Washington:
Mark Felsenthal
tel : (202) 458-0051
mfelsenthal@worldbank.org
Phil Hay
tel : (202) 473-1796
phay@worldbank.org
For Broadcast Requests:
Lysette Cohen
tel : (202) 473-2639
lcohen1@worldbankgroup.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2017/265/DEC

Api
Api

Welcome