COMUNICAT DE PRESĂ

Europa și Asia Centrală depun eforturi semnificative în domeniul egalității de gen, însă există în continuare restricții semnificative legate de locurile de muncă, menționează raportul Grupului Banca Mondială

9 septembrie 2015


WASHINGTON, 9 septembrie 2015 – Europa și Asia Centrală dețin cele mai mari restricții la nivel global în ceea ce privește locurile de muncă pentru femei, nepermițându-le să practice numeroase profesii, menționează raportul Grupului Banca Mondială intitulat Femei, Afaceri și Legislație, publicat astăzi. 

În același timp, regiunea este cel mai mare reformator la nivel global atunci când vine vorba de asigurarea oportunităților egale pentru femei în domeniul antreprenoriatului şi ocupării forței de muncă, menționează raportul care monitorizează barierele legale și de reglementare în ceea ce privește dezvoltarea economică a femeilor. Cea mai recentă ediție a raportului bienal include 173 de economii la nivel global, inclusiv 23 din regiunea Europa și Asia Centrală.

Raportul evidențiază că țara cu cele mai multe bariere cu privire la locurile de muncă este Rusia, unde 456 de profesii nu pot fi practicate de către femei. În Kazahstan, femeile nu pot profesa 299 de profesiuni, în timp ce femeile din Belarus nu pot profesa 182 de profesiuni, o scădere semnificativă de la cifra de 252 înregistrată de precendeta  ediție a raportului de acum doi ani.   

Astfel de restricții pot reduce în mod semnificativ potențialul de venit al femeilor și participarea lor în cadrul forței de muncă, exacerbând diferența de remunerare dintre femei și bărbați, menționează raportul care evaluează la nivel global legile ce nu permit femeilor să acceseze piața muncii și antreprenoriatul. 

Deși restricțiile de gen în ceea ce privește accesarea locurilor de muncă rămân omniprezente în Europa și Asia Centrală, există progres semnificativ pe alte fronturi. 

De-a lungul ultimilor doi ani regiunea s-a remarcat ca lider global în ceea ce privește reformarea legislației pentru a obține un nivel mai ridicat de egalitate de gen, cu un număr de 19 reforme puse în aplicare în 10 economii.   

Belarus a pus în aplicare cel mai mare număr de reforme, 4 legi fiind schimbate în beneficiul femeilor. Alături de Letonia, Belarus a adoptat o legislație pentru a proteja femeile împotriva violenței domestice. Acest lucru a redus numărul economiilor care nu au legi împotriva violenței domestice la 3. Cele trei economii sunt Armenia, Rusia şi Uzbekistan. 

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a adoptat o lege nouă extinsă cu privire la violența domestică, iar Georgia a modificat codul penal pentru a pedepsi penal violul conjugal. În plus, Albania a introdus în codul penal sancțiuni penale pentru hărțuirea sexuală.

În ceea ce privește alte domenii, de exemplu dreptul de proprietate, Europa și Asia Centrală se remarcă prin egalitatea de gen în fața legii. În domenii recent reglementate, precum accesarea unui împrumut, 10 economii dețin legi ce nu permit creditorilor discriminarea de gen atunci când vine vorba de accesarea unui împrumut. Regiunea dispune totodată de politici puternice în ceea ce privește indemnizațiile parentale.  Femeile din regiune au dreptul legal de a beneficia de concediu de maternitate plătit și aproximativ 43 la sută dintre economii asigură totodată concediu paternal, iar 83 la sută asigură concediu paternal ce poate fi împărțit de către mamă și tată, asigurând o mai mare flexibilitate pentru familiile cu responsabilități în ceea ce privește îngrijirea copilului. 

În ultimii doi ani, Belarus, Croația, Georgia, Letonia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi-au îmbunătățit legislația în domeniul indemnizațiilor parentale. Totodată, Turcia și Tadjikistan au pus în aplicare reforme în domeniul îngrijirii copilului. Raportul a determinat faptul că din ce în ce mai multe femei lucrează în economii unde guvernul oferă sprijin pentru îngrijirea copiilor.

Albania, Kazahstan şi Serbia au adoptat la rândul lor o legislație pentru a crește în mod treptat vârsta de pensionare în rândul femeilor, pentru ca acestea să aibă drepturi egale cu bărbații. Eliminarea diferențelor de gen în ceea ce privește vârsta de pensionare poate avea un impact pozitiv asupra perspectivelor generale de carieră ale femeilor, asupra câștigurilor, beneficiilor și economiilor. 

Raportul complet și seturile de date conexe pot fi consultate la https://wbl.worldbank.org

Despre Femei, Afaceri și Legislație

Raportul Femei, Afaceri și Legislație evaluează modul în care legile, reglementările și instituțiile fac diferențe între bărbați și femei, într-o manieră ce poate afecta stimulentele pentru femei sau capacitatea acestora de a lucra sau de a-şi deschide și administra propria afacere. Acesta analizează diferențele legale pe bază de gen în 173 de economii, incluzând șapte domenii: accesul la instituții, utilizarea proprietății, obținerea unui loc de muncă, asigurarea de stimulente la locul de muncă, accesarea unui împrumut, adresarea instanțelor de judecată și protejarea femeilor împotriva violenței. Raportul este publicat o dată la doi ani.

Contacte media
In Washington
Indira Chand
tel : +1 (202) 458-0434, +1 (703) 376-7491
ichand@worldbank.org
For TV/Broadcast
Mehreen Arshad Sheikh
tel : +1 (202) 458-7336
msheikh1@worldbankgroup.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/063/DEC

Api
Api

Welcome