COMUNICAT DE PRESĂ

Vicepreşedintele Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală confirmă realizările României şi subliniază necesitatea continuării susţinute a reformelor şi a procesului de creştere incluzivă

02 aprilie 2014


BUCUREŞTI, 2 aprilie 2014 – Vicepreşedintele Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală, Laura Tuck, efectuează o vizită oficială la Bucureşti în cursul acestei săptămâni pentru a studia stadiul parteneriatului dintre România şi Banca Mondială, precum şi perspectivele economice pe care le are România precum şi provocările cu care se confruntă această ţară. Mamta Murthi, Director de Ţară pentru Europa Centrală şi Ţările Baltice, a însoţit-o pe Laura Tuck.

În cadrul acestei vizite, dna. Tuck a avut mai multe întrevederi cu premierul Victor Ponta, cu ministrul finanţelor publice, Ioana Petrescu, cu ministrul delegat pentru buget şi Guvernator al României în Consiliul BIRD, Liviu Voinea. În cadrul acestor întâlniri reprezentanţii autorităţilor române şi-au reafirmat interesul faţă de asistenţa tehnică acordată de către BM, precum şi faţă de o majorare semnificativă a pachetului de împrumuturi pentru România, menit să sprijine reformele şi investiţiile ale căror obiective sunt accelerarea ritmului de creştere, crearea de locuri de muncă şi sprijinirea convergenţei cu celelalte economii din Uniunea Europeană. Sprijinul acordat de Banca Mondială are în vedere sectoare strategice cum ar fi reforma administraţiei publice, guvernanţa, întreprinderile de stat, sănătatea, învăţământul, precum şi incluziunea socială. Guvernul României şi-a exprimat, de asemenea, aprecierea faţă de calitatea asistenţei tehnice furnizate de către Banca Mondială în România. 

„România a înregistrat progrese semnificative pe calea refacerii stabilităţii macroeconomice,”  a afirmat dna. Laura Tuck, Vicepreşedinte al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală, în timpul vizitei efectuate la Bucureşti. „Performanţa macroeconomică a României este remarcabilă, însă este important să menţineţi avântul pe care îl înregistrează reforma, în special pe termen mediu. Reducerea deficitului fiscal general de la 9 la 2,6% din PIB în perioada 2009-2013 demonstrează disciplina şi determinarea de care România poate da dovadă. Pe parcursul anului 2013 procesul de creştere s-a accelerat cu 3,5%, în special sub influenţa exporturilor şi activităţilor agricole, însă perspectivele sunt moderate pe termen mediu, existând aşteptări ca procesul de creştere să încetinească până la 2,2% în 2014 şi 2,4% în 2015.”

Dna. Tuck a mai adăugat  că „pentru a relansa procesul de creştere este recomandabil să se continue implementarea reformelor structurale, în special în domeniul energiei, transporturilor, managementului cheltuielilor publice, învăţământului şi sănătății. Accelerarea reformei în domeniul întabulării şi cadastrului şi consolidarea pieţelor de capital vor încuraja şi ele investiţiile sectorului privat.”

De asemenea, în cadrul acestei vizite dna. Tuck a avut întrevederi şi cu guvernatorul BNR dl. Mugur Isărescu, cu Înaltul Reprezentant al Guvernului României pentru promovarea proiectelor economice strategice şi de diplomaţie publică, dl. Mircea Geoană, precum şi cu diverşi reprezentanţi ai sectorului privat, pentru a putea înţelege mai bine nevoile şi aşteptările tuturor factorilor interesaţi pe care îi preocupă problema stabilităţii şi creşterii economice.

În plus, dna. Tuck s-a întâlnit şi cu reprezentanţi ai mai multor ONG-uri care activează în domeniul incluziunii sociale şi educaţiei, pentru a putea înţelege mai bine provocările cu care se confruntă grupurile vulnerabile din România, inclusiv romii. Dna. Tuck a vizitat, printre altele, şi o instituţie after school din Giurgiu înfiinţată de Roma Education Fund (REF), care este în prezent gestionată de autorităţile locale.  Acest program al REF furnizează programe after school pentru 2000 de elevi de etnie romă, din clasele 1-4.

„Banca va continua să sprijine guvernul României şi mă bucur să observ nivelul ridicat al angajamentului politic faţă de acordul cu instituţia noastră,” a declarat dna. Tuck. „Strategia de Parteneriat cu Ţara, care va fi în curând realizată pentru perioada 2014-17 este complexă, puternică şi aduce cu sine o serie de provocări şi va valorifica o întreagă serie de instrumente ale Băncii Mondiale. Dorim să ne asigurăm că procesul de creştere al României aduce beneficii întregii societăţi, inclusiv celor mai dezavantajați. Pentru a elimina sărăcia şi pentru a spori gradul de prosperitate comună, trebuie de asemenea să se sprijine în mod intens populaţia de etnie romă, pentru a putea participa  pe deplin la economia României şi pentru a-şi îmbunătăţi şi condiţiile de viaţă.

Contacte media
În Bucureşti
Daniel Kozak
tel : + 40212010388
dkozak@worldbank.org
În Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/ECA/058

Api
Api