COMUNICAT DE PRESĂ

Europa şi Asia Centrală sunt pe locul 2, după OECD, în ceea ce priveşte implementarea bunelor practici de Reglementare în domeniul afacerilor

28 octombrie 2013Washington, D.C., 29 octombrie 2013 — Un raport recent al Grupului Băncii Mondiale constată că ritmul reformelor legislative în ţările Europei şi Asiei Centrale rămâne susţinut, cu 19 state care au implementat în ultimul an 65 de reforme pentru a îmbunătăţi reglementările din domeniul afacerilor.

Raportul intitulat Mediul de Afaceri în 2014: Înţelegerea reglementărilor pentru IMM-uri (Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises) evidenţiază faptul că eforturile de consolidare a instituţiilor legale şi de reducere a complexităţii şi costurilor proceselor de reglementare au dat roade pentru întreprinzătorii din Europa şi Asia Centrală. Regiunea a depăşit deja ţările din Asia răsăriteană, şi Pacific, fiind acum considerată ca fiind a doua cea mai propice regiune pentru afaceri, după ţările cu venituri mari din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Raportul constată că, din 2009, 92% din ţările din Europa şi Asia Centrală şi-au îmbunătăţit procedura de demarare a unei afaceri, ceea ce constituie o cotă mai mare decât oricare alta din această regiune. Datorită acestor eforturi, la ora actuală, această zonă este cea mai favorabilă celor care doresc să demareze o afacere, situându-se chiar şi înaintea ţărilor membre OCDE. Ca reacţie în faţa crizei financiare, 73% din ţările din această regiune şi-au reformat şi procedura de insolvenţă în aceeaşi perioadă, iar 85% au simplificat procedura de plată a taxelor şi impozitelor.

“Dobândirea calităţii de membru a Uniunii Europene în anul 2004 a venit ca un puternic factor motivant, pentru unele ţări din această regiune,” declară Augusto Lopez-Claros, Director pentru Indicatori şi Analize Globale, din cadrul Grupului Băncii Mondiale. “Raportul nostru constată că aceste economii au continuat să meargă pe calea unor ample şi ambiţioase reforme economice şi instituţionale chiar şi după aderarea la UE, asigurându-se că pot concura cu parteneri din ţări mai dezvoltate şi cu venituri mari. Pe lângă toate acestea, raportul constată şi că există veşti încurajatoare care vin din Europa şi Asia Centrală. Dintre cele 20 de ţări a căror evoluţie a micşorat discrepanţa dintre nivelurile de evoluţie ale regiunilor luate în discuţie vizavi de modul în care este reglementat mediul de afaceri din 2009 încoace, nouă fac parte din regiunea menţionată: Armenia, Belorusia, Georgia, Kosovo, FRY a Macedoniei, Moldova, Polonia, Federaţia Rusă, şi Ucraina.”

Federaţia Rusă s-a situat printre ţările din Top 10 la nivel global, în rândul ţărilor care au realizat cele mai multe îmbunătăţiri, reformele realizate în cinci domenii de activitate fiind urmărite de Doing Business. Antreprenorii care au de obţinut diverse avize şi autorizaţii în Moscova au acum mai puţin de aşteptat pentru că întreg procesul s-a simplificat, iar taxele sunt mai mici datorită adoptării codului de planificare urbană aplicabil la nivel naţional şi impunerii unei limite de timp pentru înregistrarea noilor clădiri.

Polonia continuă să emită reglementări care susţin mai bine mediul de afaceri şi, în cadrul raportului de anul acesta, această ţară se situează pe locul 45 în rândul celor 189 de ţări evaluate la nivel mondial din punctul de vedere al uşurinţei cu care se pot demara activităţile comerciale. În ultimul an, guvernul a simplificat procesul de înregistrare a afacerilor şi de avizare a activităţilor de construcţii.

Croaţia a înregistrat îmbunătăţiri în cinci domenii diferite. În ceea ce priveşte comerţul transfrontalier, guvernul a făcut investiţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor din portul Rijeka şi a simplificat procedurile vamale de export, în cadrul pregătirilor de aderare la Convenţia de Tranzit a UE.

Singapore se află în fruntea topurilor globale din punctul de vedere al uşurinţei cu care se pot realiza afacerile. În urma sa, pe lista ţărilor din Top 10 cu cele mai bune reglementări pentru mediul de afaceri sunt Hong Kong SAR, China; Noua Zeelandă; SUA; Danemarca; Malaezia; Republica Coreea; Georgia; Norvegia; Marea Britanie.

În plus faţă de aceste topuri globale, în fiecare an Doing Business întocmeşte rapoarte cu privire la ţările care şi-au îmbunătăţit cel mai mult indicatorii în comparaţie cu anul precedent. Topul celor 10 ţări din acest an sunt (în ordinea scorului obţinut) Ucraina, Rwanda, Federaţia Rusă, Insulele Filipine, Kosovo, Djibouti, Coasta de Fildeş, Burundi, FRY a Macedoniei, şi Guatemala. Cu toate acestea, provocările rămân: cinci dintre ţările care au înregistrat evoluţii pozitive anul acesta — Burundi, Coasta de Fildeş, Djibouti, Filipine şi Ucraina — se află încă în jumătatea de jos a topului global care reuneşte ţările cu mediul cel mai favorabil afacerilor.

România
În România, procedura de înfiinţare a unei societăţi comerciale s-a simplificat, pentru că responsabilitatea emiterii certificatului pentru sediul social a fost transferată de la ANAF la Registrul Comerţului. De asemenea, plata taxelor şi impozitelor de către companii s-a simplificat şi ea, fiind acum mai puţin costisitoare pentru companii, prin reducerea frecvenţei plăţilor, de la un ritm de plată trimestrial la un ritm de plată bianual. De asemenea, s-a redus şi rata impozitelor pe autovehicule. Pe de altă parte, în România a devenit mai simplă şi punerea în aplicare a prevederilor contractuale, prin adoptarea unui nou cod de procedură civilă care simplifică şi accelerează anumite proceduri de atac în instanţă.

Domenii de reformă legislativă: înfiinţarea societăţii, plata impozitelor şi taxelor, aplicarea contractelor DB2014 poziţia în topul ţărilor în funcţie de uşurinţa cu care se fac afacerile: 73 Distanţa până la frontieră 2013 (puncte procentuale): 65.1 (în 2012: 64.6; rata de îmbunătăţire: 0.5) 

Detalii privind seria de rapoarte Doing Business

Raportul principal redactat de Banca Mondială împreună cu IFC, intitulat Doing Business, analizează reglementările care se aplică activităţii societăţilor comerciale din ţările studiate pe toată durata de existenţă a acestora, de la înfiinţare, apoi de-a lungul ciclului lor de viaţă, inclusiv momentul de start-up şi activităţile ulterioare, comerţul transfrontalier, modalitatea de plată a taxelor şi impozitelor şi taxelor, şi până la soluţionarea cazurilor de insolvenţă. Topurile privitoare la gradul de uşurinţă cu care se desfăşoară activităţile în mediul de afaceri sunt realizate pe baza a 10 indicatori şi acoperă 189 de economii. Doing Business nu măsoară toate aspectele mediului de afaceri care ar putea fi relevante pentru firme şi investitori. De exemplu, nu măsoară calitatea managementului fiscal, alte aspecte ale stabilităţii macroeconomice, nivelul de competenţă al forţei de muncă sau gradul de rezistenţă al sistemelor financiare. Constatările formulate în rapoartele Doing Business au generat dezbateri pe teme de politici publice şi au constituit o bază pentru activităţi de cercetare privitoare la modul în care reglementările dedicate societăţilor comerciale influenţează randamentul economic la nivelul anumitor ţări. Raportul întocmit în acest an marchează cea de-a unsprezecea ediţie a seriei de rapoarte globale Doing Business şi face referire la situaţia din 189 de ţări. Pentru mai multe informaţii privitoare la seria de rapoarte Doing Business, vă invităm să accesaţi doingbusiness.org şi să ne urmăriţi şi pe doingbusiness.org/Facebook.

Informaţii despre Grupul Băncii Mondiale

Pentru ţările aflate în curs de dezvoltare, Grupul Băncii Mondiale constituie una dintre cele mai mari surse de finanţare şi cunoaştere din lume. Grupul Băncii Mondiale include cinci instituţii, aflate într-o relaţie de strânsă asociere: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA), care formează împreună Banca Mondială; Corporaţia Financiară Internaţională (IFC); Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor (MIGA); şi Centrul Internaţional pentru Soluţionarea Litigiilor privitoare la Investiţii (ICSID). Fiecare instituţie joacă un rol distinct în misiunea de combatere a sărăciei şi de îmbunătăţire a standardelor de viaţă pentru ţările aflate în curs de dezvoltare. Pentru mai multe informaţii, vă invităm să vizitaţi site-urile www.worldbank.org, www.miga.org şi www.ifc.org.

Contacte media
La Washington D.C.
Nadine Ghannam
tel : +1 (202) 473-3011
nsghannam@ifc.org
IFC – Europa Centrală şi de Est
Nezhdana Bukova
tel : +7 (985) 411-3986
nbukova@ifc.org
Banca Mondială - Europa şi Asia Centrală
Kristyn Schrader-King
tel : +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/148/FPD

Api
Api