BASIN BÜLTENİ

Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İyi İşletme Düzenleme Uygulamaları Bakımından OECD’nin Arkasından İkinci Sırada

28 Ekim 2013Washington, D.C., 29 Ekim 2013— Dünya Bankası Grubu tarafından yayınlanan yeni bir raporda Avrupa ve Orta Asya bölgesinde düzenleyici reformların hızının güçlü olduğu,  bölgedeki 19 ekonominin geçtiğimiz yıl işletme düzenleme ortamını iyileştirmek için 65 reform uyguladığı tespit ediliyor.

İş Yapma Kolaylığı 2014: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Düzenlemeleri Anlamak başlıklı rapor, Avrupa ve orta Asya bölgesinde yasal kurumları güçlendirmek ve düzenleyici süreçlerin karmaşıklığını ve maliyetini düşürmek için yapılan çabaların girişimciler için karşılığını verdiğini ortaya koyuyor. Bölge, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi yüksek gelirli ülkelerden sonra Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin önünde ikinci en işletme dostu bölge oldu.

Rapora göre, 2009 yılından bu yana Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ekonomilerin yüzde 92’si iş kurma sürecini iyileştirmiştir –bu tüm bölgeler arasındaki en yüksek orandır. Bu çabalar sayesinde, bölge bugün OECD yüksek gelirli ülkelerinin önünde işletme  girişinin en kolay olduğu bölge konumuna gelmiştir. Finansal kriz sonrasında  bölge ekonomilerinin yüzde 73’ü tasfiye süreçlerinde reform gerçekleştirmiş ve yüzde 85’i vergi ödeme prosedürlerini kolaylaştırmıştır.

Dünya Bankası Grubu Küresel Göstergeler ve Analiz Direktörü Augusto Lopez-Claros konu ile ilgili olarak şunları söylüyor: “2004 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) katılım bölgedeki bazı ekonomiler için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Raporumuz bu ülkelerin AB’ye girdikten sonra bile kapsamlı ve iddialı ekonomik ve kurumsal reform yolunda ilerlemeye devam ettiklerini ve böylelikle daha gelişmiş yüksek gelirli ortakları ile rekabet edebildiklerini göstermektedir. Bunun da ötesinde, rapor Avrupa ve Orta Asya bölgesi için teşvik edici bir haber veriyor. 2009 yılından bu yana daha iyi işletme düzenleme uygulamaları ile arayı en fazla kapatan 20 ekonomiden 9’u Avrupa ve Orta Asya bölgesinde yer almaktadır: Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kosova, Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya, Moldova, Polonya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna.”

İş Yapma Kolaylığı raporunun izlediği beş alanda yaptığı reformlarla,  Rusya Federasyonu geçtiğimiz yıl küresel ölçekte en fazla  iyileşme sağlayan ilk 10 ülke arasında yer almıştır. Ulusal kentsel planlama kanununun kabul edilmesi ve yeni binaların tescili için bir zaman sınırı belirlenmesi sayesinde,  Moskova’da ruhsat işlemleri ile ilgilenen inşaat şirketleri artık daha az gecikme yaşamakta, onay süreçlerini daha kısa sürede ve daha az ücret ödeyerek tamamlayabilmektedir.

Polonya daha işletme dostu düzenlemeler yapmaya devam etmekte ve iş yapma kolaylığı küresel sıralamasında bu yıl 189 ülke arasında 45. sırada yer almaktadır. Polonya Hükümeti geçtiğimiz yıl şirket tescili ve inşaat ruhsatı işlemlerini sadeleştirmiştir.

Hırvatistan beş alanda iyileşme kaydetmiştir. Örneğin sınır ötesi ticaret alanında, hükümet AB Ortak Transit Sözleşmesine katılım hazırlıkları kapsamında Rijeka  Limanında iyileştirme yatırımları yaparak ihracat gümrük işlemlerini hızlandırmıştır.

İş yapma kolaylığı küresel sıralamasında Singapur en üst sırada yer almaktadır. En fazla işletme dostu düzenleme ortamına sahip 10 ülke arasında Singapur’un yanı sıra Hong Kong ÖİB, Çin; Yeni Zelanda; Amerika Birleşik Devletleri; Danimarka; Malezya; Kore Cumhuriyeti; Gürcistan; Norveç ve İngiltere yer almaktadır.

İş Yapma Kolaylığı raporu her yıl küresel sıralamaların yanı sıra bir önceki yıla göre ölçülen göstergelerde en fazla ilerleme kaydeden ekonomileri de belirlemektedir. Bu yılki listenin ilk 10 sırasında (ilerleme sırasına göre) yer alan ekonomiler Ukrayna, Ruanda, Rusya Federasyonu, Filipinler, Kosova, Cibuti, Fildişi Sahili, Burundi, EYC Makedonya ve Guatemala’dır. Bununla birlikte henüz aşılamayan zorluklar da mevcuttur: Bu yıl en fazla iyileşme gösteren ülkelerden beşi — Burundi, Fildişi Sahili, Cibuti, Filipinler ve Ukrayna — hala iş yapma kolaylığı küresel sıralamasının alttaki yarısında yer almaktadır.

İş Yapma Kolaylığı rapor dizisi hakkında

Dünya Bankası ile IFC’nın ortak hazırladığı İş Yapma Kolaylığı raporu, şirket kurma ve yürütme, sınır ötesi ticaret yapma, vergi ödeme ve tasfiye işlemleri gibi bir ekonomideki işletmelerin yaşam döngüleri boyunca geçerli olan düzenlemeleri analiz etmektedir. Genel iş yapma kolaylığı sıralaması 10 göstergeye dayanmakta ve 189 ekonomiyi kapsamaktadır. İş Yapma Kolaylığı raporu iş ortamının şirketleri ve yatırımcıları etkileyen tüm yönlerini ölçmemektedir. Örneğin, mali yönetim kalitesini, makroekonomik istikrarın diğer yönlerini, işgücü piyasasındaki becerilerin düzeyini veya finansal sistemlerin sağlamlığını ölçmemektedir. Raporun bulguları dünyanın dört bir yanında politika tartışmalarını teşvik etmiştir ve şirket düzeyindeki düzenlemelerin ülkeler arasında ekonomik sonuçlar ile nasıl bir ilişki gösterdiğine ilişkin giderek artan sayıda araştırma yapılmasını sağlamıştır. Bu yıl yayınlanan rapor İş Yapma Kolaylığı rapor dizisinin onbirincisini oluşturuyor ve 189 ülkeyi kapsıyor. İş Yapma Kolaylığı rapor dizisi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen  www.doingbusiness.org adresini ziyaret edin ve Facebook’ta bize katılın (doingbusiness.org/Facebook). 

Dünya Bankası Grubu hakkında 

Dünya Bankası Grubu, gelişmekte olan ülkeler için dünyanın  en büyük finansman ve bilgi kaynaklarından birisidir. Birbirleri ile yakından ilişkili beş kuruluştan oluşmaktadır: Birlikte Dünya Bankası’nı oluşturan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA); Uluslararası Finans Kurumu (IFC); Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA); ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID). Bu kurumların her biri, yoksullukla mücadele ve gelişmekte olan dünyada insanların yaşam standartlarını iyileştirme misyonu doğrultusunda farklı bir rol oynamaktadır. Daha fazla bilgi için, lütfen www.worldbank.org, www.miga.org ve www.ifc.org adreslerini ziyaret edin.  

Medya İletişim
Washington
Nadine Ghannam
tel : +1 (202) 473-3011
nsghannam@ifc.org
Bölgesel Medya İrtibat Bilgileri IFC – Güney Avrupa
Slobodan Brkic
tel : +381 (11) 30-23-750
sbrkic@ifc.org
Dünya Bankası – Avrupa ve Orta Asya
Kristyn Schrader-King
tel : +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
2014/148/FPD

Api
Api

Welcome