COMUNICAT DE PRESĂ

Noul raport oferă recomandări privind reacția de răspuns la schimbările climatice în sectorul agricol din Moldova

4 aprilie 2013

Washington, DC – 3 aprilie 2013 -
Un nou raport privind impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii în regiunea Europa și Asia Centrală indică faptul că schimbările estimate de temperatură și precipitații în Moldova se așteaptă să sporească vulnerabilitatea sectorului agricol al țării la aceste schimbări în absența unor reforme direcționate.

Raportul întitulat “Dincolo de orizont: cum impacturile schimbărilor climatice și răspunsurile de adaptare vor reconfigura agricultura în Europa de Est și Asia Centrală” este lansat astăzi la Washington, D.C. și oferă noi perspective și opțiuni de adaptare pentru sectoarele agricole din Albania, FRI Macedonia, Moldova și Uzbekistan.

Potrivit raportului, temperaturile în Moldova se așteaptă să crească cu peste 2 grade Celsius în următorii 50 de ani – cu mult peste creșterea de mai puțin de 0.6 grade Celsius observată în țară în ultimii 50 de ani. Suplimentar, cazuri de căldură extremă au fost raportate de agricultori, iar volumul mediu anual de precipitații este estimat să scadă cu aproximativ 120 mm anual până în 2050, cel mai mare declin fiind preconizat în perioada iunie-septembrie, care este esențială pentru culturile de vară.

Pornind de la aceste estimări, raportul oferă evaluări ale impactului schimbărilor climatice asupra țării. În special, implicațiile gestionării resurselor acvatice sunt o mare preocupare în Republica Moldova, deoarece schimbările climatice sporesc cererea de apă pentru irigații și scad volumul ofertei de apă per ansamblu. În toate scenariile, tendința generală este că un volum mai mare de apă este necesar pentru menținerea randamentelor curente. La concret, strugurii, merele și legumele vor avea nevoie de mai multă apă. Deși doar aproximativ 10 la sută din culturile din Moldova sunt irigate în prezent, există planuri de a dubla această proporție – astfel, analiza resurselor acvatice este esențială.

Prognoza creșterii cererii pentru apă în sectoarele industrial și municipal raportată la creșterea economică generală denotă posibilitatea lipsei volumului necesar de apă în următorul deceniu.

Pentru a compensa efectele negative ale acestor scenarii estimate și a valorifica oportunitățile potențiale create de schimbările climatice, raportul în cauză oferă un meniu de opțiuni de adaptare, ajustate pentru a oferi instrucțiuni specifice privind modul în care Moldova ar putea reduce vulnerabilitatea sectorului agricol la schimbările climatice.

Recomandările principale pe plan național:

  • Îmbunătățirea accesului agricultorilor la tehnologii și informații
  • Îmbunătățirea diseminării informației hidro-meteorologice agricultorilor
  • Investigarea opțiunilor de asigurare a culturilor

Recomandările principale pe plan agro-ecologic:

  • Ameliorarea soiurilor culturilor
  • Îmbunătățirea infrastructurii de irigare și sporirea eficienței la nivel de bazin de irigare
  • Construirea stocărilor de apă la scară mică

Moldova a integrat deja unele constatări ale studiului în cadrul Proiectului de remediere și adaptare la calamitățile naturale și, mai recent, în cadrul Proiectului ameliorarea competitivității în agricultură.

Raportul este parte componentă a agriculturii inteligente sub aspect climatic, pusă în aplicare de către Banca Mondială. Această abordare subliniază necesitatea unor practici agricole care pot crește simultan productivitatea în climatul de astăzi, spori rezistența la schimbările climatice și reduce emisiile de gaze de seră – contribuind la o "triplă victorie" în sectorul agricol și oferind soluții durabile la provocările prezentate de schimbarea climei pe plan global.

Contacte media
În Chisineau
Elena Prodan
tel : (373 22) 200-706
eprodan@worldbank.org
În Washington
Kristyn Schrader-King
tel : (202) 458-2736
kschrader@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2013/ECA/056

Api
Api

Welcome