COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul consolidarea eficacității rețelei de protecție socială în Moldova va îmbunătăți acordarea prestațiilor de asistență socială celor mai vulnerabile grupuri din țară

9 iunie 2011WASHINGTON, 9 iunie 2011 – Consiliul director al Băncii Mondiale a aprobat astăzi un credit oferit Republicii Moldova în sumă de 37 milioane dolari SUA pentru Proiectul consolidarea eficacității rețelei de protecție socială în Moldova. Obiectivul principal al acestui credit este ameliorarea eficienței și echității rețelei de protecție socială în Moldova prin expansiunea durabilă sub aspect fiscal și consolidarea programului Ajutor Social.

“Reformarea sistemului de asistență socială este o prioritate pentru Republica Moldova,” a declarat Valentina Buliga, ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei. “Noi considerăm parteneriatul cu Banca Mondială și acest proiect ca fiind fundamentale pentru realizarea cu succes a acestei priorități și consolidarea sistemului de asistență socială direcționat spre cele mai vulnerabile grupuri.”

Proiectul consolidarea eficacității rețelei de protecție socială își propune să sprijine Guvernul Republicii Moldova în soluționarea problemei de reducere durabilă a deficitului fiscal, asigurând în același timp relansarea creșterii economice și reducerea sărăciei.

Proiectul în sumă de 37 milioane dolari SUA va ajuta Guvernul să creeze spațiu fiscal pentru expansiunea transferurilor recent introduse de numerar către cei săraci, anume programul Ajutor Social, reducând amploarea prestațiilor categoriale și consolidând întregul sistem de asistență socială.

Obiectivele Proiectului consolidarea eficacității rețelei de protecție socială în Moldova sunt:

Susținerea cheltuielilor interimare de tranziție, asociate expansiunii programului Ajutor Social, odată cu consolidarea celorlalte prestații (compensații nominale pentru servicii comunale, îndemnizații pentru copii, alocații pentru persoane cu dizabilități);
Susținerea măsurilor pentru fortificarea “arhitecturii de bază” a rețelei de protecție socială, cu accent pe programul Ajutor Social.

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2011/ECA/549

Api
Api

Welcome