Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Evenimente
Atelier de lucru: Avansarea contractării deschise în Republica Moldova
24-25 iunie 2014Chișinău


Atelierul de lucru se va axa pe consolidarea capacităţilor de colaborare a organizaţiilor societăţii civile cu actorii de stat în vederea monitorizării achiziţiilor. Banca Mondială invită OSC interesate să delege angajaţi pentru a participa la atelierul de lucru. Participanţilor le vor fi eliberate certificate din partea Agenţiei de Achiziţii Publice şi Băncii Mondiale.

Solicitare de exprimare a interesului

Banca Mondială planifică să desfăşoare un atelier de lucru privind Avansarea Contractării Deschise în Republica Moldova în perioada 24-25 iunie 2014. Atelierul de lucru se va axa pe consolidarea capacităţilor de colaborare a organizaţiilor societăţii civile cu actorii de stat în vederea monitorizării achiziţiilor. Obiectivele aterlierului de lucru sunt următoarele:

  • Sporirea colaborării între stat şi organizaţiile societăţii civile în identificarea şi soluţionarea neajunsurilor privind contractarea
  • Consolidarea capacităţilor şi sporirea interesului actorilor societăţii civile în monitorizarea achiziţiilor şi implementarea contractelor
  • Sporirea deschiderii guvernului (Agenţiei de Achiziţii Publice (AAP) şi Ministerelor) de a divulga informaţii privind achiziţiile şi gestiunea contractelor şi de a recepţiona şi soluţiona feedbackul din partea actorilor non-guvernamentali cum ar fi societatea civilă, mass media, grupurile sectorului privat şi cetăţenii. 

 
Atelierul de lucru va mai avea scopul de a: (i) discuta punctele existente de acces la participarea unui număr mare de actori cheie în monitorizarea contractelor; (ii) efectua un transfer de cunoştinţe referitoare la modul de folosire a datelor privind achiziţiile, disponibile online, pentru a crea o reprezentare vizuală a seturilor de date; şi (iii) de a face schimb cu experienţă internaţională şi locală şi cu instrumente pentru monitorizarea achiziţiilor publice. Se va pune accept pe implicarea constructivă şi pe modul în care actorii cheie pot să înceapă să colaboreze în domeniul contractării deschise în Moldova.

Totodată, Banca Mondială intenţionează să implice AAP, centrul de e-Guvernare şi alte instituţii relevante în evaluarea sistemelor existente de management al informaţiei privind achiziţiile guvernamentale şi să ofere Guvernului recomandări privind modalitatea de îmbunătăţire a gestiunii datelor şi folosire a datelor deschise pentru a facilita dezvoltarea aplicaţiilor mobile şi bazate pe web care vor oferi sprijin organizaţiilor societăţii civile (OSC) în monitorizarea achiziţiilor. Sperăm că aceasta va intensifica abordarea de contractare deschisă în Moldova şi va oferi o înţelegere mai bună a modului în care sunt structurate sistemele de date relevante.

Banca Mondială invită OSC interesate să delege angajaţi pentru a participa la atelierul de lucru. Participanţilor le vor fi eliberate certificate din partea AAP şi Băncii Mondiale. Pe lângă aceasta, organizaţiile societăţii civile vor fi încurajate să dezvolte idei de proiecte colaborative de monitorizare pentru care există şi o posibilitate de a obţine fonduri de grant din partea Băncii Mondiale.

OSC interesate pot să obţină informaţii mai detaliate de la persoana de contact de mai jos:

În atenţia: Dna Ana Busuioc
Tel: +373 22 200 706
E-mail: abusuioc@worldbank.org

Locaţia atelierului de lucru: Hotelul Codru, sala Vivaldi

Data/Ora: 24-25 iunie 2014 de la 9:00 la 17:00

NOTĂ: În scopuri de logistică, OSC interesate urmează să comunice persoanei de contact a Băncii, specificată mai sus, participarea la aterlierul de lucru până pe data de 22 iunie 2014.