Mamta Murthi

Mamta Murthi

Dyrektor Regionalny Europa Środkowa i kraje bałtyckie, Europa i Azja Centralna

Mamta Murthi, obywatelka Indii, 1 lutego 2013 r. została Dyrektorem na kraje Europy Środkowej i kraje bałtyckie.

Przed powołaniem na stanowisko Dyrektora, M. Murthi pełniła funkcję Doradcy w biurze Dyrektora Zarządzającego Banku Światowego.

Mamta Murthi rozpoczęła pracę w Banku Światowym w 1995 r. w ramach programu dla młodych profesjonalistów (Young Professional); i od tamtej pory pełniła wiele różnych funkcji.  W latach 1995 - 1998 pracowała jako ekonomista nad w Kazachstanem, gdzie kierowała pracami analitycznymi i strategicznymi nad zmniejszeniem ubóstwa, reformą pomocy społecznej, polityką rynku pracy i emeryturami.  Pomogła rządowi Kazachstanu w opracowaniu założeń minimalnej gwarantowanej emerytury, stanowiącej podstawę nowego systemu emerytalnego.

 W latach 2003 - 2005, jako Wiodący Ekonomista (Lead Economist) w Biurze Głównego Ekonomisty Regionu ECA, pomagała w udoskonaleniu priorytetów strategicznych w ramach strategii partnerstwa dla krajów Banku Światowego oraz operacji wsparcia budżetów w regionie; nadzorowała również szeroko zakrojony program prac analitycznych prowadzony w wielu krajach, obejmujący zagadnienia rozwoju gospodarczego, nierówności, miejsc pracy i starzenia się społeczeństw.  Następnie została Wicedyrektorem ds.  Raportu World Development Report 2007 w zakresie polityki odnośnie młodzieży. W latach 2006 - 2010, Mamta Murthi była Dyrektorem ds.  Sektora Edukacji w Regionie ECA, obejmującym Europę Wschodnią, kraje byłego Związku Radzieckiego oraz Turcję. 

Przed rozpoczęciem pracy w Banku Światowym, Mamta Murthi wykładała ekonomię w University of Sussex w Wielkiej Brytanii, była także pracownikiem naukowym – Research Associate – w STICERD w London School of Economics.  W latach 1998 - 2000, jako MacArthur Fellow zajmowała się zagadnieniami ubóstwa i nierówności w King’s College w Cambridge.  Ma na koncie szereg publikacji dotyczących zagadnień ubóstwa, demografii, edukacji, emerytur oraz umiejętności; jest dobrze znana ze swoich studiów ekonometrycznych nad dzietnością i pozycją kobiet w Indiach.

Mamta Murthi jest obywatelką Indii. Ma doktorat z ekonomii z Balliol College, Oxford, oraz licencjat z ekonomii w St.  Stephen’s College, Delhi. Murthi ma męża i dwójkę dzieci. Jej mąż jest profesorem ekonomii na Birkbeck College, University of Londo


Kontakt
tel : 202 473 0655
mmurthi@worldbank.org


ZAKRES DOŚWIADCZENIA
  • Rozwój społeczny
  • Zabezpieczenia Socjalne i Praca
  • Edukacja