PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Inovacije i tehnologija mogu pomoći u oživljavanju europskih i srednjoazijskih gospodarstava u nastajanju

10. listopada 2011.
Novo izvješće Svjetske banke preporučuje mjere za poticanje inovacija u regiji

Moskva, 10. listopada 2011. –  Novo izvješće Svjetske banke objavljeno jučer u Moskvi, s naslovom Pokretanje inovacija: Preispitivanje uloge države u gospodarstvima Europe i središnje Azije u nastajanju (Igniting Innovation: Rethinking the Role of Government in Emerging Europe and Central Asia), poziva regiju na poduzimanje drastičnih koraka kako bi se pozicionirala što bliže znanstvenim i tehnološkim granicama i ponovno preuzela vodstvo na regionalnoj, pa čak i svjetskoj sceni. Inovacije i apsorpcija tehnologije uvelike se prepoznaju kao glavni izvori gospodarskog rasta kako za gospodarstva u nastajanju tako i za ona napredna.

Države mogu igrati značajnu ulogu pri uvođenju inovacija i tehnologije na tržišta europskih i srednjoazijskih gospodarstava u nastajanju (ECA), ali loše oblikovane ili loše provedene intervencije države mogu dodatno ograničiti razvoj inventivne i poduzetničke kulture među tvrtkama i istraživačkim zajednicama, ističe se u izvješću.

Zbog toga je prijeko potrebno da države odaberu prave politike i primjere država koje će slijediti, a ne da provode mjere za poticanje inovacija koje ne odgovaraju kontekstu konkretne države. Primjerice, pouke izvučene iz pružanja potpore u novim državama članicama EU-a pomogle su u oblikovanju novih metodologija i inovacijskih strategija specifičnih za kontekst u kojem će se primjenjivati, a zatim će se provoditi na područnoj razini u Rusiji.

„Inovacije smatramo mogućim katalizatorom oživljavanja post-tranzicijskih gospodarstava regije Europe i središnje Azije (ECA), a tu je regiju nedavna financijska i gospodarska kriza snažno pogodila”, izjavio je Gerardo Corrochano, Direktor sektora za razvoj privatnog sektora Svjetske banke za Europu i središnju Aziju u svojim uvodnim napomenama tijekom službenog predstavljanja izvješća. “Nadamo se da će izvješće pomoći vladama regije u izbjegavanju zamki i provedbi politika koje će inovacije i usvajanje tehnologija učiniti središnjom točkom nacionalnih strategija razvoja i rasta.”

Regija gaji tradiciju izvrsnosti u učenju i temeljnom istraživanju, što može pružiti osnovu za buduće komercijalne inovacije. Međutim, prelazak sa snažnih istraživačkih temelja na ekonomski produktivnu komercijalnu primjenu i dalje je ključna karika koja nedostaje. Nasljeđe središnjeg planiranja još uvijek se treba u potpunosti razriješiti, budući da mnogi javni istraživačko-razvojni instituti još uvijek djeluju kao samostalni subjekti i često su odvojeni od stvarnosti koja vlada na tržištima.

Novo izvješće istražuje načine na koje države mogu dalje graditi na snažnim istraživačkim temeljima u regiji kako bi pružile potporu komercijalizaciji. Izvješće analizira četiri aspekta inovacijskog sustava – međunarodnu suradnju, istraživačko-razvojne institucije, državne instrumente financijske potpore i ulagačku klimu – te zaključuje time što navodi da je potrebno poduzeti sljedeće korake za pokretanje inovacija u regiji ECA:

  • Potpora suradnji lokalnih istraživača i inozemnim inovatora – te privlačenje inozemnih ulaganja u istraživanje i razvoj. U svrhu jačanja integracije u svjetsku istraživačko-razvojnu zajednicu, države trebaju podržavati lokalne suinovatore pri ishođenju međunarodne zaštite patenata prije nego što počnu pregovarati o vlasništvu nad svojim zajedničkim patentima sa svojim zapadnim suinvestitorima.
  • Restrukturiranje instituta za istraživanje i razvoj. Kako bi se istraživanje i razvoj bolje fokusiralo a rezultati rada komercijalizirali, donositelji politika trebaju se pobrinuti za to da se međunarodne strukture, sredstva financiranja i gospodarenje usredotoče na stvarne potencijale svake organizacije te na lokalnu i svjetsku potražnju za rezultatima njihova rada.
  • Preispitivanje instrumenata financijske potpore. U svrhu promicanja preuzimanja rizika i poticanja tržišta na primjenu privatnog rizičnog kapitala, donositelji politika trebaju ocijeniti instrumente potpore i razviti nove na temelju dobrih međunarodnih praksi – kao što su bespovratna sredstva s učešćem,  mini darovnice, zajmovi i rizični kapital.
  • Pospješivanje trgovine, izravnih stranih ulaganja, novih startup i spinoff kompanija. Da bi se reformama u području inovacija nešto postiglo, države trebaju značajno olakšati poslovanje u regiji ECA – uz poseban naglasak na one aspekte koji su presudni za izravna strana ulaganja, otvaranje novih i spinoff tvrtki, kao što su otvaranje trgovačkih društava, zaštita ulagača, dobivanje kredita i izvršenje ugovora.

U izvješću se analiziraju pouke izvučene od javnih institucija i programa inovacija, kako uspješnih tako i neuspješnih, s područja Europe i središnje Azije u nastajanju, ali i iz Kine, Finske, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Utvrđuju se politike koje nepovoljno utječu na inovacije, ali i jazovi politika koji, ako se popune, mogu djelovati kao katalizator inovacija u privatnom sektoru.

Svjetska banka ima značajno regionalno projektno i analitičko iskustvo  količinu, uključujući projekte tehničke pomoći koji se trenutno pripremaju u Poljskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj. Suradnja Banke s Vladom RH na razvoju i provedbi nove sveobuhvatne znanstveno-tehnologijske politike primjer je kako Banka primjenjuje to svoje iskustvo u provedbi i praćenju inovacijskih projekata usmjerenih na rezultate.

Namjera je da analize i preporuke ovog izvješća pridonesu raspravi o ulozi države u inovacijskoj politici i o tome kako inovacijama i usvajanju tehnologija dati središnje mjesto u strategijama razvoja i rasta u post tranzicijskim zemljama.

Kontakti za medije
U Moskvi
Marina Vasilieva
Telefon: (7-495) 745-7000 ext. 2045
mvasilieva@worldbank.org
U Washingtonu
Elena Karaban
Telefon: (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
Natalia Cieslik
Telefon: (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.org

Priopćenje broj.
2011/10/10/ECA

Api
Api

Welcome