Skip to Main Navigation
Речи и стенограми 27 Септември, 2018

Изказване на Фабрицио Дзарконе при представяне на Националната програма за подобряване качеството на въздуха

Уважаеми г-н заместник министър-председател,

Уважаеми г-н министър,

Уважаеми партньори и гости:

С голямо удоволствие ви приветствам с добре дошли на днешното събитие, на което ще бъдат представени предложените действия за подобряване на качеството на въздуха в България.

Световната банка е признателна за възможността да си партнира с България в усилията на страната да опази своите природни богатства. Ключов елемент от Стратегията ни за партньорство със страната е да подпомогнем българските власти в по-добрата защита и управление на природните активи, включително и чрез подобряване на качеството на въздуха.

В смисъл този Световната банка работи в подкрепа на дневния ред, определен от правителството и по-специално на Министерството на околната среда и водите. Тази задача ни даде възможност да представим част от световния ни опит и глобални практики, както и да направим обективна оценка на качеството на въздуха в България.

Както знаете, в световен план състоянието на чистота на въздуха не е добро. Един глобален доклад на Световната банка от 2016 г. сочи, че замърсяването на въздуха е причина за 1 от 10 смъртни случая – веднага след тютюнопушенето; посочва се също така, че 87% от населението живее в райони, където въздухът не е безопасен за дишане.

Замърсяването на въздуха е причинено от множество източници, които трябва да бъдат добре разбрани и наблюдавани, за да се разработят икономически ефективни планове за действие в различните сектори. Но едно е сигурно - когато разходите, свързани със замърсяването на въздуха, възлизат на над 5 трилиона долара, има много икономически ефективни действия, които може да се предприемат, за да се опази човешкият живот.

А опитът на други държави показва, че постигането на разумен напредък по този въпрос не е лесно, но пък е възможно. Изискват се координирани усилия и политики в много различни сектори, съчетани със силна ангажираност и лидерство от съответните институции, както и специално публично финансиране в подкрепа на трудни мерки на местно ниво.

Нашето разбиране обаче е, че най-добрият начин, по който ние в Световната банка можем да допринесем за изграждането на консенсус сред различните заинтересовани страни, е да предоставим солидни доказателства и данни на всички, така че решенията да се ръководят от доказателствата и фактите.

Проектите на Световната банка в Чили, Монголия и Перу демонстрират на първо място важността да се води активен диалог с всички заинтересовани страни; на второ място - необходимостта от интегрирани подходи, които да започват с идентифицирането на всички източници на замърсяване и да завършват с идентифицирането на икономически ефективни действия; и не на последно място - необходимостта от включване на множество сектори в действията по опазване на чистотата на въздуха - от транспорта до здравеопазването, от градоустройството до селското стопанство.

Опитът също така показва, че когато отделните държави са постигнали напредък в борбата със замърсяването на въздуха, ефективността е съчетана с технически, политически и икономически мерки: например Китай въведе таксите за замърсяване в градовете, а Мексико премахна регресивните и неефективни субсидии за изкопаеми горива.

Благодаря за внимането и очаквам с интерес да науча повече за мерките за подобряване качеството на въздуха в България!

Api
Api