СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

България има възможност за по-бърз, по-добър, по-умен и по-чист растеж

15 ноември, 2012Image

Image
Световната банка представя днес оценка на икономическите постижения на България през последните 20+ години и очертава потенциала на страната за златен растеж

СОФИЯ, 15 ноември 2012 — Когато се погледне назад към изминалите повече от 20 години, развитието на България не винаги е било лесно, но пък в страната има значителни постижения. Днес България е не само член на Евопейския съюз, но тя също е и част от европейската машина за изравняване на стандарта на живот, тъй като търговията се увеличи, а капиталовите потоци нарастнаха. България успя да привлече рекордни нива на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Между 2002 г. и 2008 г. само Люксембург и Унгария от страните членки на ЕС привлякоха повече ПЧИ от България. Разликата в доходите с тези на ЕС се намали чувствително – между 2000 и 2011г. БВП на глава от населението в България се увеличи от 28 на 45 процента, измерен като дял от БВП на ЕС 27.

Когато се погледне към бъдещето, може да се каже, че България ще се изправи пред по-несигурна външна седа и значителен демографски натиск. Страната трябва да се справи с рязкото намаляване на населението в работоспособна възраст, което се очертава на около 40 на сто до 2050 г. Това ще затрудни работата на „машината“ за изравняване на жизнения стандарт. Все пак, България има неизползван потенциал да ускори растежа си и изравняването на доходите с тези на ЕС, като например подобряването на бизнес средата, засилване на стистемите за иновации и подкрепата на зеления растеж.

Това е основното послание в презентацията на Световната банка, която се състоя днес в рамките на честванията на 20+ години парньорство между България и Групата на Световната банка.  Предварителното изследване на банката,  представено днес,  ще бъде последвано от специален доклад за възможностите на  България за златен растеж , а това са възможности за по-бърз, по-умен, по-чист и зелен растеж.

Според Питър Харолд, регионален директор на Световната банка за Централна Европа и Балтийските държави, “България постигна много през последните две десетилетия, включитено макроикономическа стабилност, която е изключително важна в днешните несигурни икономически времена. Целта за изравняване със стандарта на живот в Европа през следващите 20 години изглежда истински постижима, ако се използват верните политики и се инвестира в публичната инфраструктура чрез европейските грантови схеми“.

Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: +359 2 9697 239
itaushanova@worldbank.orgСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2012/BG/15

Api
Api

Welcome