Image

Аруп Банерджи

Директор, отговарящ за операциите в Европейския съюз, регион Европа и Централна Азия

Д-р Аруп Банерджи е директор в Световната банка, отговарящ за операциите в Европейския съюз, Европа и Централна Азия, от м. февруари 2016 г.

Преди това той е бил старши директор и ръководител на Глобалната практика по социална закрила и труд на Групата на Световната банка, а успоредно с това и старши директор на Групата по работни места, наблюдаваща операциите, работата по изготвяне на стратегии и знанията на Световната банка по въпросите на заетостта и пазара на труда, мрежите за социална сигурност, както и социалното осигуряване и пенсионните въпроси.

В рамките на кариерата си в Световната банка е работил както по операции в отделните страни, така и по научни изследвания в Източна Европа, Централна Азия, Африка и Близкия изток, посветени на широк кръг въпроси като фискални реформи, заетост и пазар на труда, изграждане на умения, системи за социална защита, реформи в социалния сектор, анализ и намаляване на бедността, институционална реформа, реформа и управление в публичния сектор, стратегии за икономически растеж и оценка на програми.

Д-р Банерджи е научен сътрудник в Института по икономика на труда (IZA) в гр. Бон, Германия и е поканен за член на три от Съветите по глобалния дневен ред на Световния икономически форум - по младежката безработица, приобщаващия растеж и Индия. Той е учредител и е бил съпредседател на световния Съвет за междуведомствено сътрудничество по въпросите на социалната закрила, както и учредител и председател на публично-частната световна коалиция „Решения за младежка заетост“ (S4YE.org).

Д-р Банерджи е водещ автор на редица издания, между които: „Работа по време на криза“ за глобалните политически отговори на кризите на пазара на труда през периода 2009-2011 г.; „От червено към сиво“ за застаряването на населението в Източна Европа и страните от бившия Съветски съюз; Повишаване на възможностите за работа в Източна Европа и бившия Съветски съюз; Доклад за световното развитие през 2002 г. относно ролята на институциите в глобалното икономическо развитие; По-добро управление за развитие в Близкия изток и Северна Африка; Доклад за световното развитие през 1995 г. относно пазарите на труда, както и множество рецензирани статии за списания и документи за обсъждане. Освен това той е автор на „Издръжливост, равенство и възможности“ - стратегията на Световната банка за периода 2012-2022 г. по въпросите на социалната закрила и труда, както и наблюдаващ ръководител на Доклада на Световната банка за световното развитие през 2013 г., посветен на темата за работните места.

Преди да се присъедини към екипа на Световната банка д-р Банерджи преподава в Центъра по икономика на развитието на колежа „Уилямс“ в Масачузетс, САЩ, където е директор, отговарящ за следдипломното обучение, и в Университета на Пенсилвания, САЩ. Има докторска степен, а преди това и магистърска степен по икономика от Университета на Пенсилвания, САЩ, както и бакалавърска степен по икономика от Университета в Делхи, Индия.

ЕКСПЕРТНИ ОБЛАСТИ
  • Социална защита и труд
  • Работни места и устойчиво развитие