""

Giảm nghèo ở Việt Nam: Khởi đầu tốt, nhưng vẫn chưa hoàn thành

24 Tháng 1 Năm 2013

Hơn 30 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi đói nghèo trong hai thập kỷ qua, nhưng các thách thức mới cũng đang nổi lên.