Trang này bằng:

VIDEO

  • Giảm nghèo ở Việt Nam: Khởi đầu tốt, nhưng vẫn chưa hoàn thành
Hơn 30 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi đói nghèo trong hai thập kỷ qua, nhưng các thách thức mới cũng đang nổi lên.