Shqipëria Projekte dhe programe

Qëkur Shqipëria u anëtarësua në Bankën Botërore në 1992, ajo ka marrë rreth 1.8 miliardë dollarë financime për sektorë të ndryshëm. Portofoli aktual i financimit përbëhet prej gjashtë projektesh, me një total prej 250 milionë dollarësh të kredivë të IDA-s dhe IBRD-së dhe rreth 15.4 milionë dollarë në fonde besimi.


KËRKIMI I PROJEKTIT
Shihni të gjitha projektet »

HUADHËNIA

Shqipëria: Angazhimet financiare për vit fiskal (në milionë dollarë)*

*Shumat përfshijnë angazhimet financiare nga IBRD dhe IDA deri më
HARTA E PROJEKTIT