Shqipëria Projekte dhe programe

Që kur Shqipëria u bë pjesë e Bankës Botërore më 1991, vendi ka përfituar 2.55 miliardë dollarësh amerikanë financime për sektorë të ndryshëm. Portofoli actual përbehet nga 10 projekte në shumën totale prej 615 milionë dollarësh amerikanë si kredi dhe grante nga Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim, dhe hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim.


KËRKIMI I PROJEKTIT
Shihni të gjitha projektet »

HUADHËNIA

Shqipëria: Angazhimet financiare për vit fiskal (në milionë dollarë)*

*Shumat përfshijnë angazhimet financiare nga IBRD dhe IDA deri më

45,000
metër kub mbetje të dëmshme u hoqën si rezultat i Projektit të pastrimit të Porto Romanos. (ang.)
Burim »


HARTA E PROJEKTIT

PROJECT MAP