România - Cercetare

Api

Api
Sărăcie

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România

Acest document a fost elaborat pentru pregătirea unui Proiect de Strategie Națională și a unui Plan de acțiune privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2015-2020).


Experţi

Arup Banerji

Director Operațiuni pentru Uniunea Europeană, Europa și Asia Centrală
Vizualizare toţi experţii »

România

Strategia Băncii Mondiale în România: 2014-2017 (en)

România trece printr-o largă și sistemică reformă a administrației publice pentru a pune bazele unei creșteri sustenabile și a convergenței către UE.