Polska Projekty i programy

Polska była jednym z krajów założycieli Banku Światowego w 1946 r. W 1950 r. jednak wystąpiła z niego, a ponownie członkiem stała się w 1986 r. Bank Światowy zaczął udzielać Polsce pożyczek w 1990 r. Środki te przyczyniły się do poprawy sytuacji w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, w tym w obszarze środowiska naturalnego, zdrowia, infrastruktury i transportu czy restrukturyzacji państwowych firm. Obecna Strategia Partnerstwa Banku Światowego dla Polski definiuje program banku na lata 2014-2017.


MAPA PROJEKTU
WYSZUKIWANIE PROJEKTU
Wyświetl wszystkie Projekty »

KREDYTY

Polska: Zaangażowanie w latach fiskalnych (w milionach dolarów)*

* Kwoty obejmują zaangażowania IBRD i IDA

ARTYKUŁ DNIA
Image
Dzięki nowemu, elektronicznemu i bardziej przejrzystemu systemowi pieniądze w obszarze zamówień publicznych mają płynąć… dla wspólnego dobra.

Api
Api