Оваа страница на:

ВИДЕО

  • Земјоделството и климатските промени во источна Европа и централна Азија
Зголемување на издржливоста на земјоделството од климатките промени во регионот на Европа и Централна Азија