THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ phát triển đô thị vùng núi phía Bắc

5 Tháng 6 Năm 2014


WASHINGTON DC, ngày 5/6/2014 – 7 thành phố vùng núi phía Bắc Việt Nam, một trong những vùng kém phát triển với tỉ lệ người nghèo cùng cực cao nhất nước, sẽ tham gia một chương trình mới về tăng cường năng lực với mục tiêu trở thành đầu tàu phát triển kinh tế trong vùng.

Hôm nay, Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê chuẩn một khoản tín dụng trị giá 250 triệu Đô-la Mỹ cho Chương trình Phát triển Đô thị Quốc gia khu vực Miền núi Phía bắc (RBNUDP-NM). Chương trình sẽ được triển khai tại vùng núi phía Bắc theo phương pháp cấp vốn mới, gắn kết quả thực hiện với số vốn được cấp.

“Đô thị hóa tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển địa phương, là trung tâm kinh tế, thương mại và hành chính cho trao đổi thương mại khu vực và biên mậu”, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói. “Qui hoạch và phát triển bền vững đối với những thành phố này sẽ là cơ hội để giảm nghèo và tạo ra phát triển cho mọi người tại khu vực còn kém phát triển này."

Các thành phố tham gia chương trình sẽ được cấp vốn theo các chương trình cụ thể nhằm tăng cường năng lực quản lý và phát triển các công trình hạ tầng như cầu, cống, đường giao thông và nâng cấp hạ tầng tại các khu vực thu nhập thấp. Bộ Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm giám sát và điều phối Chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương tham gia dự án.

Công cụ tài chính này của Ngân hàng Thế giới, còn gọi là Chương trình dựa trên kết quả (PforR) tiến hành giải ngân gắn với kết quả thực hiện chương trình. Đây là chương trình thứ hai Ngân hàng Thế giới thực hiện tại Việt Nam với phương thức này. Nguồn vốn dành cho chương trình này được cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế, bộ phận cấp vốn cho các nước thu nhập thấp của Ngân hàng Thế giới.Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (+84) 439346600
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Jane Zhang
tel : (202) 473-1376
janezhang@worldbank.org


Api
Api

Welcome