THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới cung cấp khoản tín dụng 250 triệu đô la Mỹ giúp Việt Nam cải thiện tính cạnh tranh

6 Tháng 6 Năm 2014


WASHINGTON, ngày 5/6/2014 – Hôm nay Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tín dụng 250 triệu đô la Mỹ trong gói tín dụng hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh cho Việt Nam lần thứ 2 (EMCC 2) nhằm giúp Chính phủ thực hiện cải cách quản lý kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Đây là khoản thứ hai trong sê ri 3 khoản tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực sau đây:

(i)    Tăng cường quản trị ngành tài chính và quản lý tài khóa nâng cao ổn định vĩ mô;
(ii)    Tăng cường quản lý hành chính công, quản lý doanh nghiệp nhà nước và quản lý đầu tư công nâng cao minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình khu vực công;
(iii)    Giảm thủ tục hành chính, tăng cường chính sách thuế và mua sắm công tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

“Chương trình EMCC hỗ trợ cải cách nhằm phá bỏ một số rào cản đối với đầu tư khu vực tư nhân. Nâng cao vai trò của khu vực tư nhân là yếu tố quan trọng cho tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai.” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói.  

Khoản tín dụng EMCC lần đầu hỗ trợ ban hành một số luật mới và hỗ trợ Chính phủ thực hiện cải cách một số lĩnh vực như ban hành một số quyết định của Thủ tướng về tái cơ cấu tổng công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước; giải quyết một số lĩnh vực yếu kém trong ngân hàng và tăng cường giám sát ngành ngân hàng; và tăng cường khung thể chế quản lý nợ. Luật Quản lý Thuế và Chống Tham nhũng cũng đã sửa đổi, bổ sung một số qui định tăng cường quản lý hành chính công.  

Khoản tín dụng EMCC lần hai này sẽ phát huy kết quả đạt được và tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của nước ngoài vào ngành ngân hàng và thông qua kế hoạch giải quyết nợ xấu; tăng cường quản lý nợ trung hạn và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công; đẩy mạnh tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước và nâng cao minh bạch doanh nghiệp nhà nước; và tăng cường khung pháp lý về mua sắm công, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.Liên hệ truyền thông
Tại Hanoi
Nguyen Hong Ngan
tel : (+84) 439346600
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Jane Zhang
tel : (202) 473-1376
janezhang@worldbank.orgApi
Api

Welcome