THÔNG CÁO BÁO CHÍ

1,7 triệu người Việt Nam ở nông thôn sẽ được tiếp cận với nước sạch thông qua Chương trình tài trợ mới của Ngân hàng Thế giới dựa trên kết quả thực hiện

1 Tháng 11 Năm 2012
Washington, 1 tháng 11, 2012 – Nước sạch cho 1,7 triệu người và nâng cao chất lượng dịch vệ sinh cho 650.000 người là những dịch vụ mà người dân Việt Nam ở 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ được thụ hưởng thông qua Chương trình Mục tiêu Quốc gia (NTP) về Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn. Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới hôm nay đã thông qua khoản tín dụng IDA trị giá 200 triệu USD hỗ trợ chương trình đang được triển khai, sử dụng phương thức tiếp cận sáng tạo mới kết hợp trực tiếp hỗ trợ tài chính với kết quả đạt được nhằm đảm bảo lợi ích đến được với những đối tượng thực sự cần thiết.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đánh giá: ”Việt Nam đã đạt được tiến bộ ấn tượng trong tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo, tuy nhiên Việt Nam cần làm nhiều hơn nữa để giảm nghèo cho khu vực nông thôn.” Bà nói thêm: “Việc tăng cường cơ hội tiếp cận với cấp nước sạch và vệ sinh môi trường do Chính phủ thực hiện sử dụng công cụ hỗ trợ tài chính mới của chúng tôi sẽ giúp đảm bảo cải thiện chất lượng sống của người dân khu vực nông thôn. Đây là một yếu tố quan trọng đảm bảo tăng trưởng bền vững và công bằng ở Việt Nam.”

Cơ hội tiếp cận các dịch vụ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường khu vực nông thôn Việt Nam còn kém, và chất lượng nước là một vấn đề ở vùng đồng bằng sông Hồng.

Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường và tạo nhiều cơ hội hơn nữa để tiếp cận với nguồn nước sạch đem lại lợi ích to lớn cho sức khỏe. Bên cạnh đó, chương trình sẽ hỗ trợ củng cố hệ thống thể chế pháp luật, nâng cao năng lực lập kế hoạch, giám sát và đánh giá cho các tỉnh nằm trong dự án. Lần đầu tiên ở Việt Nam, cơ quan Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện đánh giá độc lập kết quả của Chương trình.

Chương trình sẽ tăng cường năng lực quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ dựa trên kết quả và đánh giá cũng như giám sát và báo cáo dựa trên vấn đề giới, hai cấu phần quan trọng trong Chiến lược Đối tác Quốc gia Việt Nam của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2012 – 2016.

Công cụ hỗ trợ tài chính mới của WB gọi là Chương trình dựa trên kết quả, viết tắt là PforR kết hợp việc giải ngân vốn với những kết quả đạt được đã qua thẩm tra.  Đây là là chương trình áp dụng PforR đầu tiên của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được Ngân hàng Thế giới thông qua và là chương trình PforR đầu tiên cho lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (+84) 439346600
nnguyen5@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2013/129/EAP

Api
Api