THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam

16 Tháng 5 Năm 2012
Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, ngày 4-5 tháng 6 năm 2012

Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) năm nay được tổ chức tại thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị ngày 4-5 tháng 6 năm 2012. Các chủ đề tập trung thảo luận tại hội nghị bao gồm:

• Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam: Tình hình kinh tế vĩ mô và tăng trưởng.
• Thành tựu trong quá trình giảm nghèo: Thách thức hiện tại trong công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam, những thách thức chính và nội dung trong chính sách giảm nghèo tại các tỉnh ven biển miền Trung.
• Quản lý tổn thương do thiên tai: Tình hình hiện tại và các vấn đề chính trong việc áp dụng chính sách cấp quốc gia và tỉnh về Quản lý rủi ro thiên tai ở các tỉnh ven biển miền Trung.

Trước hội nghị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) - Diễn đàn đối thoại giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng đồng Doanh nghiệp được Nhóm Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – bao gồm 14 hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước - đồng tổ chức với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Tài chính Quốc tế, và Ngân hàng Thế giới tại Việt nam vào thứ Ba ngày 29 tháng 5 năm 2012 tại Hà Nội. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ sẽ bàn về những vấn đề sau:

• Nhận thức về môi trường đầu tư do các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước trình bày
• Thảo luận về Thị trường vốn và ngân hàng, Cơ sở hạ tầng (bao gồm báo cáo về cảng), Đầu tư và thương mại (bao gồm báo cáo về thuế và đất đai), và Giáo dục và đào tạo.

Xin mời các cơ quan báo chí đăng ký tham gia các sự kiện sau:

Sự kiện: Họp báo trước hội nghị giữa kỳ CG/VBF
Thời gian:  15:00 – 16:30, thứ hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012 
Địa điểm: Phòng họp Hồ Chí Minh, Tầng 6, 63 phố Lý Thái Tổ, Hà Nội

Sự kiện: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ (VBF)
Thời gian: 7:30 – 13:30, thứ ba, ngày 29 tháng 5 năm 2012
Địa điểm:        Khách sạn Sheraton, 11 Xuân Diệu, Hà Nội

Sự kiện: Thăm quan dự án (xem thông tin phía dưới)
Thời gian:  7:30 – 11:00, thứ Hai, ngày 4 tháng 6 năm 2012
Địa điểm: Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Sự kiện: Hội nghị CG giữa kỳ – Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô (Phiên báo cáo)
Thời gian: 15:00 – 15:30, thứ Hai, ngày 4 tháng 6 năm 2012
Địa điểm:        Khách sạn Sài Gòn- Đông Hà, số 1 phố Bùi Thị Xuân, quận 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Sự kiện: Hội nghị CG – Phiên khai mạc
Thời gian: 8:00 – 8:30 thứ Ba, ngày 5 tháng 6 năm 2012
Địa điểm:        Khách sạn Sài Gòn- Đông Hà, số 1 phố Bùi Thị Xuân, quận 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Sự kiện: Hội nghị CG – Phiên bế mạc
Thời gian: 17:15 – 17:30, thứ Ba, ngày 5 tháng 6 năm 2012
Địa điểm:        Khách sạn Sài Gòn- Đông Hà, số 1 phố Bùi Thị Xuân, quận 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Ngân hàng thế giới KHÔNG tài trợ cho chi phí về đi lại, ăn ở và hoạt động của các nhà báo đến dự, trừ chuyến thăm quan dự án.

Để tham gia vào chuỗi sự kiện của hội nghị, đề nghị điền vào mẫu theo đường dẫn https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRfMGthUy1VZUZnMl9iSlVOZFpZR2c6MA#gid=0 trước 5h30 chiều thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 để đăng ký tham dự chuỗi các sự kiện CG giữa kỳ và đi thăm dự án.

Để tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đề nghị đăng ký trực tiếp với Ban thư ký Diễn đàn.

THÔNG TIN THĂM QUAN DỰ ÁN

Thăm quan dự án CG: Hai tuyến đi thăm dự án từ 7:30 – 11:00 sáng ngày 4 tháng 6 năm 2012 như sau:

1. Hướng Nam:
+ Dự án về Quản lý Rủi ro thiên tai của Ngân hàng Thế giới
+ Dự án Cải tiến hệ thống tưới tiêu Nam Thanh Han của Ngân hàng Phát triển Châu Á

2. Hướng Tây:
+ Trung tâm Trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn- INGO, UBND tỉnh Quảng Trị
+ Đường Ho Xa – Vinh Tu – Vinh Thai - JICA
+ Mô hình thử nghiệm giảm nghèo – Pháp

Chương trình đi thăm dự án và thời gian có thể sẽ thay đổi tùy thuộc điều kiện thời tiết tại Quảng Trị vào tháng 6. Tài liệu tóm tắt dự án và chương trình thăm quan sẽ được thông báo sau.

Liên hệ truyền thông
Tại Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 04.3.9346600-234
nnguyen5@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
120516

Api
Api

Welcome