Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Các nhà hoạch định chính sách y tế Việt Nam tham dự hội thảo về phương pháp và công cụ mới cho cải cách tài chính y tế và hệ thống y tế tại Việt Nam

17 Tháng 4 Năm 2012
Hà Nội, ngày 16, tháng 4, năm 2012 – Hội thảo 2 ngày về chính sách cho lãnh đạo trong cải cách hệ thống y tế và tài chính y tế hôm nay đã khai mạc tại Hà Nội, và sẽ được tiếp nối bởi một khóa đào tạo 8 ngày tại Hạ Long, nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia y tế phương pháp chiến lược để phân tích những công cụ cần thiết để cải thiện hiệu quả hệ thống y tế.

Hội thảo này là một phần trong Chương trình đào tạo đặc biệt về Cải cách Tài chính Y tế và Hệ thống Y tế do Viện Ngân hàng Thế giới phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam tổ chức theo sáng kiến của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

“Tôi rất vui mừng được chứng kiến nhiều quan chức cấp cao của các cơ quan ban ngành liên quan tham dự Hội thảo Chính sách cho Lãnh đạo này. Lần đầu tiên có một chương trình như vậy tại Việt Nam”,Keiko Sato, Quyền Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. “Ngân hàng Thế giới tiếp tục cam kết hỗ trợ Bộ Y tế trong nỗ lực cải thiện hiệu quả hệ thống y tế. Tôi hy vọng rằng các đối tác khác cũng sẽ tiếp tục sự hỗ trợ quý báu của mình để chúng ta có thể cùng nhau giúp đỡ Việt Nam cải thiện tình trạng sức khỏe của người dân.”

Đây là lần đầu tiên Chương trình đào tạo đặc biệt dành cho Cải cách Tài chính Y tế và Hệ thống Y tế của Viện Ngân hàng Thế giới được tổ chức tại Việt Nam. Chương trình giới thiệu một khuôn khổ thực tế và toàn diện nhằm cung cấp kiến thức về hệ thống y tế và hiệu quả của những hệ thống đó, cũng như một cách tiếp cận mang tính hệ thống nhằm phát triển chính sách cải cách y tế để nâng cao hiệu quả của ngành. Các học phần cụ thể của chương trình nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực nghiệm cho các chiến lược cải cách và giới thiệu với học viên công cụ hữu hiệu nhất. Các học viên sẽ nghiên cứu các chủ đề như tài chính y tế, hệ thống thanh toán, thay đổi mang tính tổ chức, quy định và ảnh hưởng đến hành vi của nhà cung cấp/khách hàng.

Ngành y tế Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe của người dân, và điều này đã giúp mang lại thay đổi tích cực của các chỉ số y tế quan trọng. Việt Nam nổi lên như một quốc gia sớm đạt được phần lớn các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Bộ Y tế dự báo rằng để duy trì những kết quả này và đạt được những tiến bộ lớn hơn hướng tới một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững thì Việt Nam cần có chiến lược đầu tư lâu dài cho nâng cao năng lực trong việc xây dựng và thực thi chính sách.

Tổ chức Atlantic Philanthropies, Quỹ Rockefeller, Viện Ngân hàng Thế giới, Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Chính phủ Australia cung cấp hỗ trợ tài chính cho khóa học.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 04.3.9346600-234
nnguyen5@worldbank.org


Api
Api