THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội thảo: Cảm nhận về Nhà nước và thị trường của người Việt Nam

14 Tháng 4 Năm 2012
Địa điểm:   Phòng Thăng Long, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt

Bắt đầu:    Apr 13, 2012 08:00
 
Kết thúc:    Apr 13, 2012 11:30

Hội thảo nhằm công bố Báo cáo nghiên cứu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Đại Sứ quán Ai-Len tại Việt Nam phối hợp thực hiện.

Đây là nghiên cứu đánh giá thay đổi trong cảm nhận của người Việt Nam về vai trò của Nhà nước và Thị trường trong các lĩnh vực như cảm nhận chung về kinh tế thị trường, quản lý giá cả, sở hữu doanh nghiệp, tính minh bạch…

Báo cáo được thực hiện với sự tham gia của hơn 1.000 người Việt Nam đến từ các khu vực khác nhau như làm việc trong các cơ quan Nhà nước Trung ương và địa phương, cơ quan Đảng, Quốc hội cho đến các cá nhân làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Chương trình Hội thảo

8:00 – 8:30 Đăng ký đại biểu

8:30 – 8:45 Phát biểu khai mạc
‐ Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI)
‐ Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
‐ Ông Garvan Mc Cann, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Ai-len
 
8:45-9:20  Trình bày các kết quả chính của điều tra CAMS 2011
‐ Tổng quan về CAMS, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, cải thiện tính
minh bạch, cảm nhận về tình hình kinh tế.
Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Pháp chế, VCCI

9:20 – 9:40  Quyết định giá cả
 Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cao cấp
9:40 – 10:00 ‐ Cải cách doanh nghiệp nhà nước
 Ông Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng, CIEM

10:00 – 10:30 Bình luận về kết quả điều tra
o TS. Deepak Mishra, Kinh tế trưởng, WB
o TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cao cấp
o TS.Trần Đình Thiên, Viện trưởng, Viện Kinh tế Việt Nam
10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao
 
10:45 – 11:00 Bình luận về kết quả điều tra (tiếp theo)
o TS. Nguyễn Minh Phong, Chuyên gia cao cấp
o TS. Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội kế toán và kiểm toán Việt Nam
11:00 – 11:30 Thảo luận mở
 
11:30 – 11:40 Kết luận hội thảo
‐ Đại diện của Ngân hàng Thế giới
‐ Đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 


Api
Api