THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam giải quyết thách thức biến đổi khí hậu

2 Tháng 2 Năm 2012
Washington DC, ngày 2 tháng 2 năm 2012 – Hôm nay, Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê chuẩn Khoản vay Chính sách Phát triển về Biến đổi Khí hậu, là khoản vay đầu tiên trong chương trình hỗ trợ gồm ba khoản vay hỗ trợ việc xây dựng và thông qua các hành động ưu tiên nhằm củng cố chính sách, chiến lược và tổ chức thể chế cần thiết giúp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi những tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là lũ lụt, bão, và nước biển dâng. Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa đáng kể đối với phát triển kinh tế, con người và môi trường tại Việt Nam. Tác động từ biến đổi khí hậu ở Việt Nam có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề về tài chính công.

Ngân hàng Thế giới cung cấp 70 triệu đô la Mỹ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế - nguồn tài chính ưu đãi cho các nước có thu nhập thấp cho hoạt động này. Khoản tín dụng này có thời hạn là 25 năm với 5 năm ân hạn.

Mục tiêu của khoản vay đầu tiên này là hỗ trợ Chính phủ thông qua các chính sách và tăng cường thể chế nhằm tăng khả năng chống chịu trước sự thay đổi của khí hậu và khuyến khích phát triển theo hướng giảm phát thải khí các-bon.

Chương trình tập trung vào bốn mục tiêu chính sách trên cơ sở ba trụ cột chuyên đề về thích ứng, giảm thiểu và các vấn đề liên ngành:

• Phát triển theo hướng chống chịu trước sự thay đổi của khí hậu: tăng cường tính thích ứng đối với tài nguyên nước

• Phát triển theo hướng phát thải các-bon thấp: Khai thác các tiềm năng sử dụng năng lượng hiệu quả

•  Tăng cường năng lực và chuẩn bị sẵn sàng nhằm xây dựng, ưu tiên và thực hiện các chính sách về biến đổi khí hậu

• Cải thiện cơ chế tài chính để hỗ trợ hoạt động giúp thích ứng với biến đổi khí hậu

Tập trung vào tính chống chịu trước sự thay đổi của khí hậu và phát triển theo hướng phát thải các-bon thấp, khoản vay này này trực tiếp góp phần hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững - một trong ba mục tiêu cốt lõi của Chiến lược Đối tác Quốc gia mới của Ngân hàng Thế giới. Kết quả cụ thể của chương trình là tăng cường sự chuẩn bị sẵn sàng và thích ứng với các điều kiện thay đổi của khí hậu, thiên tai, cải thiện quản lý tài nguyên nước và mở rộng quy mô sử dụng năng lượng hiệu quả.

Liên hệ truyền thông
Tại Washington
Mohamad Al-Arief
tel : (202) 458-5964
malarief@worldbank.org
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (84-4) 934 6600-234
nnguyen5@worldbank.org
Natalia Cieslik
tel : (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2012/258/EAP

Api
Api