ПРЕС-РЕЛІЗ

Світовий банк надає нову позику на підтримку реформування системи соціального захисту населення України

3 липня, 2014


300 млн. дол. США на модернізацію системи соціальної підтримки населення

ВАШИНГТОН – КИЇВ, 3 липня 2014 року - Сьогодні Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила позику в  розмірі 300 млн. дол. США  на реалізацію проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» для розширення адресної програми соціальної допомоги з метою підтримки найбільш вразливих та соціально найменш  захищених груп населення.

«Новий проект допоможе підвищити ефективність системи соціальної підтримки малозабезпечених сімей та системи соціальних послуг в Україні,» – говорить директор Представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фан. –  «Підтримка найбідніших верств населення має критичне значення, особливо в умовах, коли Уряд України починає проводити низку важливих реформ, які передбачають, зокрема, підвищення тарифів на оплату послуг з постачання газу та централізованого опалення. Ми не хочемо, щоб, наприклад, підвищення тарифів завдало шкоди  малозабезпеченим».

Він також зазначив: «Ми вітаємо рішучі зусилля країни щодо вжиття необхідних заходів для реформування поточних програм соціального захисту, виходячи з потреб найбідніших верств населення. Громадяни України зможуть відчути позитивний вплив цих вкрай необхідних заходів, лише якщо Уряд почне рішуче втілювати амбітну програму реформ».  

Нова інвестиційна позика допоможе розширити програму державної соціальної допомоги (забезпечення гарантованого мінімуму) для тих громадян, які найбільше її потребують. Позика надається з метою підтримки впровадження найбільш пріоритетних заходів, спрямованих на підвищення ефективності адміністрування соціальних виплат та послуг шляхом зміцнення системи управління ефективністю за підтримки національної інформаційної системи управління. Проект охоплює всі місцеві відділи соціального захисту, які підпорядковуються Міністерству соціальної політики України. Очікується, що кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу, зросте майже вдвічі з 586 000 у 2013 році до 1,1 млн. у 2019 році.

Крім того, заходи в рамках проекту спрямовані на задоволення потреб дітей-сиріт та дітей-сиріт з обмеженими можливостями в чотирьох обраних областях. Діти-сироти зможуть отримувати цілий ряд послуг соціального забезпечення, розробка та запровадження яких передбачені проектом. Таким чином, близько 35 000 дітей з обмеженими можливостями віком до 18 років та 13 000 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, отримають користь від реалізації цього проекту.

Цей новий проект розрахований на 6 років і є частиною загальної допомоги Україні, про яку Група Світового банку оголосила в березні поточного року.  Планується, що допомога в розмірі до 3,5 млрд. дол. США буде надана Україні до кінця 2014 року.  

Світовий банк є основним партнером України в галузі розвитку. З урахуванням цієї  нової  позики поточний кредитний портфель Світового банку становитиме 3,69 млрд. дол. США в рамках 12 операцій у країні. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році зобов’язання банку в країні сягнули понад 8,5 млрд. дол. США в рамках 44 проектів і програм.

Примітка для редакторів  

Новий проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» є третім проектом, який реалізується Міністерством соціальної політики України за рахунок коштів Світового банку. Мінсоцполітики реалізувало наступні проекти та гранти Світового банку: проект «Створення Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ)» (2002–2008 рр.), проект «Модернізація системи соціальної допомоги» (2006–2012 рр.), кілька грантів японського Фонду розвитку стратегії та людських ресурсів на підготовку проектів, а також грант  Шведського  агентства  з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) на спів-фінансування проекту «Модернізація системи соціальної допомоги». На даний момент Мінсоцполітики впроваджує грантовий проект Трастового фонду розвитку потенціалу країн Європи та Центральної Азії.

Близько 9% населення України живе в бідності за національними стандартами. В Україні застосовуються різні методики визначення бідності. Наприклад, за рівнем еквівалентних загальних доходів у місяць нижче прожиткового мінімуму, встановленому у розмірі 1 042,4 грн. на одну працездатну особу в 2012 р., число бідних становить 4 млн. осіб. Рівень бідності за відносним критерієм (бідними вважаються особи зі сукупними витратами нижче 75% медіанного рівня у розрахунку на одного умовного дорослого) становив 25% у 2010-2012 роках. Близько 11% населення перебувало за межею крайньої бідності (рівень крайньої бідності за відносним критерієм визначається як частка населення зі  сукупними витратами нижче 60% медіанного рівня у розрахунку на одного умовного дорослого). Останній показник досить часто використовується всередині країни для визначення рівня бідності. Частка населення, чиє добове споживання складало менше 5 дол. США на одну особу на добу, перерахованих у гривні, за паритетом купівельної спроможності (або за міжнародним критерієм визначення абсолютної бідності в країнах Європи та Центральної Азії), становила лише 2,3% в 2012 році. Показник нерівності розподілу доходів населення, що вимірюється за коефіцієнтом Джині, є одним з найнижчих серед країн регіону Європи та Центральної Азії та складав 24,3% в 2011-2012 роках.

В Україні велика кількість дітей виховується в інтернатних установах, а функції надання соціальних послуг розподілені між Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством соціальної політики України.

Загалом, в установах інтернатного типу України виховується понад 61 000 дітей, що складає 0,6% усіх дітей країни. В Україні розроблено декілька національних стратегій та державних програм, які спрямовані на де-інституалізацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та розвиток альтернативних форм опіки. Новий проект допоможе реалізувати ці програми шляхом надання можливості дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, зростати в умовах, максимально наближених до сімейних, шляхом влаштування таких дітей до прийомних сімей, усиновлення, виховання в дитячих будинках сімейного типу. Проект має на меті надання допомоги для трансформації інтернатних установ та закупівлі нових послуг у приватних підприємців та громадських організацій для надання соціальної допомоги вразливим сім’ям. Ці заходи проводитимуться відповідно до індивідуальних планів дій з трансформації інтернатних установ для організації сімейних форм виховання. При цьому планується розробити плані дій для кожної області, яка бере участь у проекті.  

Про Групу Світового банку

Група Світового банку належить до найбільших у світі джерел фінансування і знань для країн, що розвиваються. Вона складається з п’яти тісно пов’язаних між собою установ, а саме: Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародної асоціації розвитку (МАР) – ці дві установи утворюють Світовий банк; Міжнародної фінансової корпорації (МФК), яка є підрозділом Світового Банку з фінансування розвитку приватного сектору; Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (БАГІ) та Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС). Кожна з цих установ відіграє певну визначену роль у боротьбі з бідністю та поліпшенні якості життя населення країн, що розвиваються. Для одержання детальнішої інформації відвідайте, будь ласка: www.worldbank.org, www.miga.org та www.ifc.org.

 Контактні дані ЗМІ
У Kyiv
Dmytro Derkach
tel : +38 044 490-6671
dderkatch@worldbank.org
У Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


ПРЕС-РЕЛІЗ №:
2015/012/ECA

Api
Api

Welcome