BASIN BÜLTENİ

Dünya Bankası’ndan Türkiye’nin Rekabet ve Tasarruflar Programına Destek

6 Haziran 2009WASHINGTON, 7 Haziran 2013— Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye’ye yönelik olarak 624,1 milyon Avro (800 milyon ABD$ eşdeğeri) tutarındaki Rekabetçilik ve Tasarruflar Kalkınma Politikası Kredisini (CSDPL) onayladı.

Türkiye’nin kalkınma hedeflerine dayalı olarak hazırlanan CSDPL Türkiye’nin daha iyi bir iş ortamı ve kurumsal yönetişim yoluyla rekabet gücünü arttırarak, yurt içi tasarrufları arttırarak ve finansal sektörü derinleştirerek yüksek gelirli ülke statüsüne yükselmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye yüksek gelirli ülke sınırında bir ülkedir ve zorlu küresel koşulların iyi bir şekilde üstesinden gelmiştir. Dünya Bankası Grubu, ekonominin daha rekabetçi hale getirilmesine ve ekonomik büyümenin önümüzdeki on yılda da sürdürülmesine yönelik yapısal reform programının uygulanmasında Türkiye ile işbirliği yapmaya devam edecektir.”

CSDPL programı kapsamında desteklenen politikalar, stratejiler ve reform eylemleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Sermaye piyasalarını daha derin, daha rekabetçi ve daha şeffaf hale getirmeyi amaçlayan yeni bir Sermaye Piyasaları Kanunu’nun yasalaşması.
  • Banka dışı finansal kuruluşlar sektörünün büyümesine katkıda bulunmayı ve özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimini arttırmayı amaçlayan bir Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman  Şirketleri Kanunu’nun yasalaşması .
  • Gönüllü emeklilik tasarruflarına yönelik teşvikleri arttırarak tasarrufları daha uzun vadeli hale getirmek amacıyla bireysel emeklilik kanununda değişiklik yapan bir kanunun yasalaşması .
  • Ticaret Kanunu’nun uygulanması amacıyla kritik öneme sahip ikincil mevzuatın çıkarılması.
  • İşletmelerin tescil sürecini sadeleştiren genelgenin çıkarılması da dahil olmak üzere çeşitli  yollarla yatırım ortamının iyileştirilmesinde ilerleme kaydedilmesi.
  • Sosyal güvenlik denetçilerinin sayısının arttırılması ve riske dayalı denetim uygulamasının getirilmesi yoluyla kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik ilave önlemler alınması.

CSDPL bir IBRD Esnek Kredisidir ve faiz oranı 6 aylık LIBOR + değişken marj, vadesi ise ilk 3,5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 20 yıldır.

 

Medya İletişim
Içeri Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org
Içeri Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
2013/446/ECA

Api
Api

Welcome