BASIN BÜLTENİ

Türkiye’de İstihdam Zorluğu: Daha fazla insan sermayesini kullanıma sunmak ve daha üretken hale getirmek

27 Mayıs 2013 PazartesiANKARA, 27 Mayıs 2013 —  Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası bugün ortaklaşa hazırladıkları “Ekonomik Döngü Yoluyla İşgücü Piyasalarını Yönetmek” başlıklı raporu tanıttı. Bu yeni çalışma son ekonomik kriz ve sonrasındaki toparlanma sürecinde işgücü piyasasının seyrini inceliyor ve ekonomik döngü yoluyla işgücü piyasalarını yönetmeye ve Türkiye’deki istihdam zorluğunu aşmaya yönelik politikalar için bilgi girdisi sağlıyor.

Raporda 2009 krizi sonrasındaki kayda değer iyileşmeye rağmen Türkiye’deki işgücü piyasasının halen düşük istihdam oranları –özellikle kadınlar ve gençler arasında- ve düşük işgücü üretkenliği ile karakterize olduğu belirtiliyor. Bu açıdan bakıldığında raporda üç ayrı bölüm olarak şu hususlar inceleniyor: Türkiye’de kriz öncesindeki işgücü piyasası eğilimleri ve yapısal istihdam zorluğu; küresel kriz ve sonrasındaki toparlanma sürecinde yerel piyasaların durumu; gözlenen işgücü piyasası sonuçları bağlamında son politika önlemleri ve mevcut işgücü piyasası kurumları. Bu analize ve dünyanın çeşitli bölgelerinden seçilen ülkeler ile yapılan karşılaştırmalara dayalı olarak, çalışmada  politikaların gelecekteki krizlere cevap verebilme kapasitelerini iyileştirmeye ve ekonomik döngü yoluyla politika bileşimini uyarlamaya yönelik seçenekler öneriliyor. Son olarak, ekonomik döngü yoluyla işgücü piyasasını yönetmeye yönelik politikalar Türkiye’deki uzun vadeli yapısal istihdam zorluğunu aşmaya yönelik önlemler ile ilişkilendiriliyor.

Raporun tanıtımı vesilesi ile düzenlenen etkinlikte Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser şunları söyledi: “Türkiye’deki istihdam zorluğunun arkasındaki etmenler devam eden yapısal dönüşümler ve kalabalık düşük becerili işçi “stokudur”. Türkiye’de üretime yönelik istihdamı arttırmaya yönelik politikalar için büyük bir potansiyel mevcuttur  ve vakit kaybetmeksizin adım atılması büyük fayda sağlayacaktır. Türkiye’nin demografik fırsat penceresinden yararlanabilmesi için bugün üretime yönelik istihdamın arttırılmasına –daha fazla insan sermayesinin kullanıma sunulmasına ve daha üretken  hale getirilmesine- yönelik kararlı politika eylemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Medya İletişim
Ankara
Tunya Celasin-Aydinalp
tel : + 90 312 459 83 00
tcelasin@worldbank.org

BASIN BÜLTENİ NO:
ECA-TR

Api
Api