BASIN BÜLTENİ

Türkiye Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerine Yönelik Uluslararası Kamu Mali Yönetim Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı

18 Nisan 2013Image

Kamu mali yönetim sistemleri iyi yönetişimin çekirdek bir unsurunu oluşturmaktadır ve kamu kaynaklarının sağlıklı ve etkili kullanımını sağlamak için parlamentoların yasama ve gözetim rollerini proaktif ve yetkin bir şekilde yerine getirmeleri temel öneme sahiptir.

Türkiye geçtiğimiz on yıllık dönemde kamu mali yönetim sistemlerinin reformu için kararlı adımlar atmıştır ve bu reformlar  Türkiye’nin söz konusu dönemde sağladığı sürdürülebilir ve içerici büyümeye büyük katkıda bulunmuştur.

Bu deneyimin paylaşılması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Dünya Bankası 16-18 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara’da Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ulusal meclislerinin ve Arap Parlamentosu’nun temsilcilerine yönelik Uluslararası Kamu Yönetim Çalıştayına ev sahipliği yaptı. Çalıştaya çeşitli parlamentolardan yaklaşık 70 temsilci katıldı.

İki gün süren çalıştay, açılış töreni ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Florian Fichtl, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un açılış konuşmaları ile başladı.

Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu ana tema konuşmasında, Türkiye’nin kamu mali yönetim reformlarını uygularken karşılaştığı zorlukları ve elde ettiği başarıları birinci ağızdan aktardı. Bakan Şimşek Türkiye’deki reformların kilit başarısını Kamu Mali Yönetim Sisteminde paradigma değişimi olarak özetledi ve şunları söyledi: “Yeni paradigma çerçevesinde, Türkiye eski hiyerarşik, merkezden kontrollü ve kurala dayalı idare anlayışından uzaklaşarak vatandaş odaklı, şeffaf, performansa dayalı ve hesap verebilir bir kamu mali yönetim anlayışına geçti.”

Çalıştayın öğleden sonra gerçekleştirilen oturumları ise Bütçe Formülasyonu, Uygulaması, Muhasebesi ve Raporlaması; Bütçe Formülasyonunda, Uygulamasında ve Analizinde Meclisin Gözetim Rolü; Kamu Hesaplarında Üst Denetim ve Meclis Gözetimi  konuları üzerinde odaklandı. Katılımcılar ayrıca TBMM Başkan Vekilinin ev sahipliğinde düzenlenen bir öğle yemeği oturumu için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci günü düzenlenen oturumlar, tüm katılımcı ülkelerin  özellikle parlamento gözetimi bakımından olmak üzere kamu mali yönetim alanındaki deneyimlerini paylaşmaları için mükemmel bir fırsat sunmuştur ve  bu katılımcı ülkeler arasında sağlanacak sürekli bir ortaklığın ilk adımı olarak görülmüştür.

Çalıştay katılımcı ülkeler arasında bir ağ oluşturma işlevi görerek, bölgesel parlamentolar arası işbirliğinin çeşitli düzeylerde güçlendirilmesi ve kurumsal gelişim için ortak bir zemin oluşturarak mevcut kaynakların ve bilgilerin paylaşılması yoluyla parlamento çalışmalarının çeşitli alanlarında yapılabilecek iyileştirmeler için mükemmel bir fırsat sunmuştur.

Dünya Bankası’nın Türkiye ile devam etmekte olan ülke işbirliği stratejisinin kilit temalarından biri olarak “En iyi küresel uygulamaların Türkiye’ye getirilmesi ve Türkiye’nin en iyi uygulamalarının ve deneyimlerinin tüm dünya ülkeleri ile paylaşılması” çerçevesinde; Ankara Ofisi böyle bir bilgi paylaşımı deneyimini sağlamış olmaktan büyük mutluluk duymaktadır.

Florian Fichtl’ın da konuşmasında ifade etiği gibi, “Türkiye’nin kalkınma başarısı ve aralarında kamu mali yönetim reformu da bulunan ekonomik ve sosyal reformlarından bazıları, uluslararası alanda ilgi çekmekte ve takdir görmektedir. Türkiye aynı zamanda uluslararası kalkınma işbirliğinin belirli unsurlarının yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi ile de giderek daha fazla ilgilenmektedir. Türkiye ve Dünya Bankası, Türkiye’nin deneyimlerini yurt dışında  paylaşma konusunda işbirliği yapmanın yollarını araştırmaktadır. Bugünkü etkinlik bu çabanın bir meyvesidir.”

Medya İletişim
Içeri Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-459-8343
tcelasin@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
2013/ECA/066

Api
Api

Welcome