เรื่องเด่น

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับประเทศไทยจากรายงานเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ประเด็นสำคัญ

  • ในปี 2555 การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของไทยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 โดยได้รับการสนับสนุนจากราคาสินค้าในตลาดโลกที่ลดลง การลดอัตราภาษีนิติบุคคล ความเข้มแข็งของภาคการเงิน และทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง นอกจากนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ยังรักษาระดับไว้ได้ดี ประกอบกับมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาส่งผลบวกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยด้วยเช่นกัน
  • แผนรายจ่ายภาครัฐในการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม และนโยบายสนับสนุนรายได้ให้ประชาชนจะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชน ในขณะที่การก่อสร้างฟื้นฟูหลังน้ำท่วมกับการลงทุนภาครัฐจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2555 แต่การนำเข้าก็จะสูงไปด้วย
  • ความท้าทายที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญในปี 2555 ได้แก่ (1) วิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซนที่จะส่งผลกระทบต่อภาคส่งออก (2) การส่งออกข้าวที่ลดต่ำลง เนื่องจากราคาข้าวในประเทศไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ (3) อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะอยุ่ที่ร้อยละ 3.5 มาจากนโยบายภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนรายได้และการบริโภคของประชาชน และความจำเป็นในการก่อสร้างเพื่อการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม (4)ภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคและนักลงทุน 
  • ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมกับการชะลอตัวเศรษฐกิจโลกด้วยการเตรียมช่องว่างทางการคลังให้เพียงพอ ในขณะที่ต้องเร่งปรับปรุงผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกไทย 

Api
Api