กิจกรรม
Image
ธนาคารโลกจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
26 สิงหาคม-6 กันยายน 2556ห้องประชุมป๋วยอึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


ธนาคารโลกจัดการฝึกอบรมสองสัปดาห์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้แทนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคนิคในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและช่องโหว่ของสถาบันการเงิน

ธนาคารโลกจัดการฝึกอบรมสองสัปดาห์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้แทนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคนิคในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและช่องโหว่ของสถาบันการเงิน

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ใช้แบบจำลอง Financial Projection Model (FPM) ของธนาคารโลก และการพัฒนาเครื่องมือใหม่เพื่อสร้างเสถียรภาพภาคการเงินการคลัง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการเสริมสร้างระบบการเงินการคลังให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีความครอบคลุมถึงทุกคนมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการบริการให้กับกลุ่มคนยากจน จัดการการเงินให้กับธุรกิจขนาดกลางและย่อม และยังช่วยในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย