Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Светска банка пружа подршку реформама образовања на Косову

10. септембар 2015.


ВАШИНГТОН, 10. септембар, 2015 — Одбор извршних директора Светске банке одобрио је данас кредит од 11 милиона долара (US$) (тренутно око 9.8 милиона €) за Пројекат побољшања косовског образовног система (Kosovo Education System Improvement Project - ESIP) који има за циљ да оснажи одабране системе који доприносе побољшању квалитета, одговорности и ефикасности у образовању у Републици Косово.

Пројекат се развија на раније оствареним постигнућима претходне подршке коју је пружила Светска банка, а фокусира се на системска побољшања ради успостављања јачег руковођења и делотворног развоја политика заснованих на квалитетнијим информацијама и доказима, као и на ефикаснију расподелу ресурса у косовском сектору просвете.  

“Влада придаје високо приоритетни значај јачању образовног система и Светска банка је задовољна тиме што наставља да пружа подршку овим напорима,” рекао је  Јан-Петер Олтерс, менаџер Светске банке за Косово. “Инвестирање у образовање је од кључне важности за смањење међу-генерацијског сиромаштва и за промовисање просперитета и на појединачном и на националном нивоу.”

Пројекат ће пружити подршку стратегији владиних реформи у сектору образовања. Конкретније, пројекат има за циљ јачање капацитета за планирање, финансијски менаџмент и евалуацију на различитим нивоима сектора образовања, убрајајући овде и национални, општински, као и ниво школа и универзитета, а циљеви су и јачање и модернизација система и праксе управљања подацима и обављања анализа у овој делатности.  Ово такође има за циљ подршку институционализацији система за каријеру наставника, олакшавајући примену најбољих међународних пракси за оцењивање и вредновање студената, као и помоћ јачању капацитета и одговорности институција терцијарног образовања у односу према тржишту радне снаге.  

Мада се пројекат усредсређује на ниво система, од њега сви имају добробити, на свим разинама образовног система. Нарочито, поткомпонента Школских развојних грантова пружиће подршку школама у сиромашнијим руралним областима, покривајући око 45.000 ученика (око 20 процената од свих основних школа). Индиректни корисници а ову поткомпоненту ће такође бити школски наставници, администратори и остало особље запослено у овим школама. Још једна поткомпонента предвиђа подршку за спровођење лиценцирања наставника и њихово професионално оцењивање, што ће се директно односити на око 25.000 наставника у пред-универзитетском образовању.

Пројекат би требало да се спроведе током периода од четири године, између 2015. и 2019. године, преко Министарства за образовање, науку и технологију Републике Косово. То ће бити у потпуности финансирано путем кредита Интернационалне асоцијације за развој (International Development Association - IDA) групе Светске банке.

Контакти за медије
Вашингтон
Елена Карабан
Тел. : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
Приштина
Лундрим Алију
Тел. : +381-38-224-454, #107
laliu1@worldbank.org


Саопштење бр.:
2016/ECA/010

Api
Api